Omvärlden och samhällets snabba förändringar skapar utmaningar i våra verksamheter!

Hur hänger vi med och vilken väg ska vi välja?

Genom SMART INDUSTRI SJUHÄRAD gör vi företagsledningen medveten om möjligheter och utmaningar med ny teknik och nya affärsmodeller.

Vi skapar ett strukturerat arbetssätt genom tydlig målbild, kommunikation och uppföljning och säkerställer att hela organisationen är engagerade och delaktiga i förändringsarbetet.

Kort så är SMART INDUSTRI SJUHÄRAD en förändringsresa som leder till mer strategiskt och strukturerat ​arbete med förändring, förnyelse och effektivisering.​ Vi stödjer också företagen vid implementeringen av förändringen med extern kompetens och finansiellt bidrag vid behov.

Helt enkelt vi arbetar SMART.

Info/registration

SMART Industri

Guidar företag genom en strukturerad förändringsresa, anpassar till ny teknik och affärsmodeller, med fullt stöd för implementering och finansiering.

Smart Industri Sjuhärad finansieras av Västra Götalandsregionen

Anmälan Du är varmt välkommen att anmäla dig till Jan Andersson på jan.andersson@iuc-sjuharad.se
*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på SMART Industri.