STINS-spelet är en lättsammare form att arbeta med företagets strategiska fokus och inriktning, med en horisont på 3 år. Syftet med strategispelet är att under inspirerande former, både enskilt och gemensamt, hitta rätt fokus och samsyn för företaget/gruppen. 

STINS-spelet (där STINS betyder strategisk insikt) är ett strategiskt spel som vi erbjuder företag som vill skapa en tydlig gemensam riktning för verksamheten.  

Baserat på flerårigt arbete med att utveckla företag i varierande storlekar och branscher har vi på IUC Sjuhärad tagit fram detta arbetssätt där företaget på ett effektivt och engagerande sätt hittar sitt gemensamma fokus. Spelet är utformat på ett sätt där allas perspektiv tas tillvara och blir ingången till en samsynsövning som landar i ett tydligt gemensamt fokus för verksamhetens resa till det önskade läget om 3 år.

Spelet fångar upp vilka viktiga steg och aktiviteter som måste tas i både nutid och framåt. Belyser också vilka utmaningar det innebär.  

Resultatet blir en strategiplan i form av en rapport med framkomna fokusområden, aktiviteter etc. och en sammanfattande sk. Förflyttningsbild för företaget/gruppen. Förflyttningsbilden blir företaget och gruppens ”ledstjärna” åren framgent. Ett par veckor efter genomfört spel har vi ett uppföljningsmöte. 

Som ännu en positiv effekt av spelet lär vi på IUC känna er och kan möta upp uppkomna behov med rätt stöd.
 

Det praktiska

  • Spelet kan, med gott resultat, köras med ledningsgrupp, en avdelning, styrelse etc.
  • Vi ser helst att 3-10 personer deltar.
  • Spelet tar tre och halvtimma att genomföra vid ett och samma tillfälle.

”STINS-spelet var fantastiskt bra. Det kokade ned i konkreta saker bara på en halvdag. I och med att vi spelade med hela företaget skapade det väldigt gott engagemang. Vi på Månstad Snickeri skulle behöva ett nytt spel varje år för att få fram nya punkter att arbeta med. Pushar oss framåt!”

 MARTIN FALK, VD och Ägare

”Med stöd av IUC Sjuhärad har vi på Orax startat vår förändringsresa. Vi fick genom STINS-spelet flera nya insikter och har brutit ner vår förflyttningsbild till konkreta aktiviteter för varje viktigt steg. IUC stöttar oss både med trivselhöjande faktorer och att effektivisera i produktionen.”

MAGNUS THORDMARK, VD Orax AB i Vårgårda

Info/registration

Stinsspelet

Spelet kan, med gott resultat, köras med ledningsgrupp, en avdelning, styrelse etc. Vi ser helst att 3-10 personer deltar. Spelet tar ca 3,5 h timmar att genomföra vid ett och samma tillfälle.

Vill ni?

  • Skapa samsyn inom företaget kring det som är viktigast?
  • Ta fram en bild över företagets strategiska utveckling och handlingar?
  • Göra en rolig och givande aktivitet tillsammans, kanske på en strategidag?
Kostnad Pris: 40 000 SEK Industriföretag får en subvention på 25.000 kr.
Anmälan Du är varmt välkommen att anmäla dig till Alf Johansson på alf.johansson@iuc-sjuharad.se
*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Alf Johansson Företagsutvecklare
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på STINS-spelet.