Medarbetare

Charlotte Hermansson Svensson

Företagsutvecklare

Anna Sevo

Företagsutvecklare

Goran Aliskanovic

Företagsutvecklare

Ulrika Bergvall

Företagsutvecklare

Elin Svenningsson

Företagsutvecklare

Alf Johansson

Företagsutvecklare

Niklas Siversjö

Företagsutvecklare

Styrelse

Åke Blomdahl

Charlotte Elmquist

Jan Ågren

Susanna Kindberg

Mikael Äremann