Idag är det allt färre som söker sig till tekniska utbildningar på gymnasiet och högskolan. Teknikintresset minskar drastiskt i högstadiet, allra mest bland tjejer. Samtidigt står industrin inför en omställning av digitala, resurseffektiva och cirkulära arbetsmetoder som kräver kompetens- och resursförsörjning.

Tekniktrappan är IUC Sjuhärad och Navet Science Center Borås satsning för att tillsammans skapa en starkare samverkan. Målet är en sjuhäradsövergripande plattform där skola och industrin kan mötas, skapa dialog, utbyta erfarenheter och agera utifrån gemensamma behov för framtida kompetensförsörjning. Tekniktrappan omfattar flera olika insatser och aktiviteter som på sikt kan stärka regionens konkurrenskraft.

Teknikglädje i fokus

För att skapa tillflöden till tekniska utbildningar och yrken måste teknikglädjen väckas redan i förskoleåldern och underhållas systematiskt till gymnasiet. I samband med Tekniktrappan kommer Navet att erbjuda och utveckla fler skolprogram med teknikinriktning för samtliga åldrar samt ett mobilt koncept som är sjuhäradsövergripande. Pedagoger och tekniklärare erbjuds inspiration, stöd och kompetensutveckling i form av utbildning och nätverk. Utöver bokningsbara skolprogram kompletteras verksamheten med fritid- och lovaktiviteter med inriktning på teknik.

Synliggöra industrin

Teknik- och industriföretagen har en stor bredd av yrken med goda utvecklings- och framtidsmöjligheter. Skolpersonal, elever och föräldrar behöver komma i kontakt och få mer insyn i vad det innebär att arbeta inom industrin. Genom projektarbeten, praktikplatser, studiebesök och samarbeten är målet att ge fler en uppfattning om industrins arbetstillfällen och möjligheter. Bland annat skall en digital katalog tas fram för att ge ungdomar och föräldrar en mer överskådlig information.

Attraktiva arbetsplatser

Industrins framtid drivs av kunskap och kompetens. Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens i företaget är en viktig utmaning. Tekniktrappan kommer IUC Sjuhärad erbjuda företag att medverka i Workshops i ARUBA- modellen och Handledarutbildning för de företag som tar emot praktikanter.

Vad vi erbjuder:
Bokningsbara skolprogram och mobil verksamhet för skolor
Fritidsaktiviteter på lov och helger
Nätverk för tekniklärare
Workshop ARUBA- modellen
Handledarutbildning
Synas i Tekniktrappans digitala material

Vill ni medverka:
Ta emot LIA, APL och prao
Medverka i skolprojekt så som projektet ”från idé till hållbar produkt”
Synas i digital katalog som skall spridas till elever och föräldrar
Ta emot studiebesök
Sponsra med material till fritids- och lovaktiviteter

Hör av er till Elin eller Peter.

Info/registration

Tekniktrappan

Upptäck teknikens potential med Tekniktrappan – din länk mellan skola och industri i Sjuhärad. Vi inspirerar till teknikintresse från unga år, skapar starka samverkansplattformar och synliggör industrins karriärmöjligheter.

Elin Svenningsson
Tel. 070-559 99 65
elin.svenningsson@iuc-sjuharad.se

Peter Krahl Rydberg
Mob. 072-168 41 82
peter.krahl.rydberg@navet.com

*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Elin Svenningsson Företagsutvecklare
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Tekniktrappan.