Ett innovativt och dynamiskt samarbete

Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB etablerades 1999 med uppdraget att vara en lokal resurs i utvecklingsfrågor för industrin. Vi har 45 delägare som i huvudsak består av lokala industriföretag, men även RISE och Högskolan i Borås finns med. Vi drivs utan eget vinstintresse.

Vårt uppdrag är att bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och industriföretag.

Vår vision är Livskraftig industri över tid!

Möten mellan människor

Vi tror på en värld av samarbeten och kunskapsutbyten. Är du likadan?
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Bakgrund & vision.