Stärker och utvecklar den lokala industrin

Vi driver olika behovsstyrda utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och utveckla den lokala industrin. Projektens syfte, mål och aktiviteter styrs av företagens utmaningar och utvecklingsbehov och matchas med offentliga finansiärers önskemål.

Några av våra tjänster

Några av våra produkter

Våra lösningar

Projekt och tjänster

Ansvarig kontaktperson

Hej! Snacka gärna med mig om vad vi kan hjälpa dig med.