Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. ​Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

”Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Ambitionen är att fler små och medelstora företag ska få högre kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen och stöd för att genomföra konkreta åtgärder samt ökad egen förmåga till fortsatt förnyelse. Omställningslyftet kommer bland annat att erbjuda behovsanalyser, workshops och startprogram som hjälper företagen med de unika utmaningar och möjligheter som finns.

Exempel på möjligheter inom Omställningslyftet:

Omställningsintervjuer
En första intervju med deltagande företag för att identifiera behov.

Företagsanalyser (TBN)
Fördjupad bild av företagets omställnings- och utvecklingsbehov samt prioriteringar.

Förutsättningsstudie och expertbedömning
En expert kopplas in för att ge rekommendationer och bedömer förutsättningar att nå önskat mål.

Kickstart Hållbarhet
Workshops där företaget ges praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbetet.

Genomförandeplan och coachning
En industricoach är rådgivande part för att företaget ska kunna ta nästa steg.

Teknikworkshop
Företag och forskare möts för att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.

Startprogram
Hjälper företag att snabbt lyckas med förflyttningen mot en framtidssäkrad klimatsmart affär. Fokus på värdeskapande aktiviteter och introduktion av beprövade metoder.

Hållbarhetschecken – ny finansiering från VGR

Sök Hållbarhetschecken – ett bidrag som kan sökas för att ta in ny kompetens via en extern konsult.

Info/registration

Omställningslyftet

Omvandla framgångsrikt till en grön affärsmodell.
Maximera ditt bidrag till klimatmålen och säkerställ din framtid med Omställningslyftet, din skräddarsydda vägledning för hållbar och konkurrenskraftig affärsutveckling.

 

Projektslut: augusti 2023

Anmälan Du är varmt välkommen att anmäla dig till Ulrika Bergvall på ulrika.bergvall@iuc-sjuharad.se
*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Ulrika Bergvall Företagsutvecklare
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Omställningslyftet – hjälper företag att ställa om!.