Detta är din enkla ingång till universitet, högskolor, forskningsinstitut och industriella utvecklingscenter. Vi hjälper ditt företag med teknik- och affärsutveckling. Vi ger råd, löser problem och startar utvecklingsprojekt. Om du finns i Västra Götaland kan du få upp till 8 timmars inledande support utan kostnad. Experthjälp när du stöter på en utmaning

IUC Sjuhärad är del i nätverket Industriell Dynamik. ID-nätverket har sjutton medlemsorganisationer med expertis inom olika industriella områden. Nätverket är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland, som ger råd löser problem och startar utvecklingsprojekt.

Syfte och mål med projektet – utvecklingskraft och innovation

Industriell Dynamik är ett regionalt nätverk inom Västra Götaland med syfte att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation. Projektet vill stärka förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft i existerande företag men också skapa ett närmande mellan regionens företag och den akademiska världen. Industriell Dynamik har som mål att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation.

Så här kan ID-nätverket vara till hjälp

Industriell Dynamik jobbar för att hjälpa till att utveckla företag, innovationer, produkter och tjänster. De hjälper till att effektivisera tillverkning och processer, ger omvärldsbevakning och hjälper till med EU-ansökningar och regional/nationell finansiering. Nätverket erbjuder även råd om EU-direktiv, standarder, tullregler, export/import och patent. De testar, certifierar och kan hjälpa till att hitta agenter, leverantörer och andra affärspartners i Sverige och utomlands.

En dedikerad kontaktperson och kostnadsfri rådgivning

Genom nätverket erbjuder vi bland annat kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område. När du vänder dig till ID-nätverket blir du tilldelad en kontaktperson som är din kontakt i det rådgivande arbetet. Våra delägarföretag erbjuds upp till åtta timmars kostnadsfri konsultation via våra kontaktpersoner i ID-nätverket.

Finansiärer

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen som arbetar aktivt med att samordna och finansiera projekt som stimulerar kompetensutveckling, innova­tionskraft och affärsmöjligheter för näringslivet i Västra Götaland. Allt i nära samverkan med universitet, högskolor, kommuner, organisationer, näringsliv samt statliga och internationella organ.

SAMMANFATTNING:
Projektnamn: Industriell Dynamik
Status: Pågående
IUC Sjuhärads roll i projektet: Samverkanspart
RISE är projektägare.
Partners: Business Region Göteborg, Chalmers Industriteknik, Connect Väst, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, HH Innovation, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, IDC West, Sweden AB, IUC Halland, IUC Sjuhärad, IUC Stål och verkstad, IUC Väst, Johanneberg Science Park, RISE, RISE IVF, Sveriges lantbruksuniversitet, Västra Götalandsregionen Näringslivsutveckling 

Info/registration

Industriell Dynamik

Stärker tillväxt och konkurrenskraft hos industriella företag genom att främja utveckling, innovation och samarbete med akademiska institutioner.

Anmälan Du är varmt välkommen att anmäla dig till Jan Andersson på jan.andersson@iuc-sjuharad.se
*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Industriell Dynamik.