Välkommen till en inspirerande dag med som ger en grundläggande förståelse för Lean uifrån ett helhetsperspektiv.

Upplägget av dagen innebär aktivt deltagande, där praktiska tillämpningar av Leans olika principer varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg.

Målgrupp
Utbildningen passar alla som vill veta mer om filosofin och principerna inom Lean-konceptet. Vi utgår från producerande företag men utbildningen passar även tjänsteföretag. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

  • Introduktion till Lean genom föreläsning och diskussion.
  • Övning för att träna på principerna direkt efter föreläsningen.
  • Praktiskt prova på med Leanspelet, där målet är att genom upplevelsebaserad inlärning
    (prova på teorierna) skapa en insikt och förståelse som fastnar. Vi går igenom en del av verktygen som är vanliga inom Lean för att säkra värdeskapande, arbetsmiljö, kvalitet, leverans och ekonomi.
  • Avslutande diskussion kring dagens insikter och lärdomar samt hur man tar det vidare i den egna verksamheten.

”Vi har tagit hjälp av IUC i vårt Lean-arbete sedan 2015. Utbildningar och workshops har varvats med coachningstillfällen genom åren. Vi uppskattar den kontinuitet som IUC står för, de finns för att stötta oss, idag och imorgon. Dessutom är de kompetenta inom området och bra på att förklara och ge exempel som även gör det komplicerade lätt att förstå.”

PETER FORS, OPERATIONS MANAGER, JENSEN SWEDEN AB I BORÅS

Info/registration

Kostnad Pris: 3 900 SEK Medlem i Nätverkstan: 3 400 SEK
Anmäl dig
*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Grundkurs i LEAN.