Utvecklas med likasinnade

Upplev potentialen i vårt Affärssystem nätverk! Samla dig med andra användare och diskutera både utmaningar och möjligheter i daglig användning av Monitor. Dra nytta av riktad erfarenhetsutbyte, motta konkreta exempel och sträva efter en framgångsrik hantering av ditt affärssystem. Tillsammans, med skräddarsydda träffar runt kärnämnen som ekonomi, logistik och uppföljning, lyfter vi din Monitor-användning till nästa nivå!

Vanliga frågor och svar om nätverket

Hur ser innehållet ut?

Vilka företag är med?

Hur många tillfällen?