Vi kan nu tillkännage att samverkansprojektet ”Industry In West” är beviljat och kommer att finnas tillgängligt för Västsvensk industri från och med 1 september 2023.

Satsningen möjliggörs genom finansiering på totalt 93 miljoner i form av offentlig finansiering från Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra GötalandsregionenRegion HallandSkaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.

– Det här gynnar den tillverkande industrin som är av stor vikt för Västsveriges näringsliv och samhällsutveckling, den är även globalt betydelsefull. Genom denna satsning på hållbar industri kan vi öka omställningstakten hos företagen i Västsverige. Som regioner visar vi även på ledarskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Västsvensk samverkan för hållbar industriomställning
”Industry In West” tar sikte på att stödja företag i deras omställning till en mer hållbar industri, anpassad till de nya utmaningar som omvärlden ger. I projektet samverkar IDC West Sweden, i rollen som projektägare, med IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och TEK Kompetens/IUC Halland. Samverkan gör projektets aktiviteter tillgängliga för små och medelstora industriföretag i hela Västsverige.

– Vi är stolta att ha fått förtroendet att driva Industry In West som ska spela en avgörande roll för att främja hållbar utveckling inom Västsvensk industri och välkomnar företag att kliva in i satsningen redan nu i september. Genom att erbjuda stöd, coachning, nätverk och kompetens kommer vi tillsammans att uppnå en mer cirkulär och resurseffektiv industri, säger Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden.

Fyra insatsområden för hållbar utveckling
Genom projektet kommer industriutvecklare i de västsvenska utvecklingsbolagen att stötta individer och företag i hållbar utveckling. Det första steget för alla deltagande företag är att undersöka sin egen organisationsstruktur, vision, strategi, kultur och förändringsförmåga. Vilket beskrivs som grunden för framgång och hållbara resultat.

Genom projektet kommer industriutvecklare i de västsvenska utvecklingsbolagen att stötta individer och företag i hållbar utveckling.

Deltagande företag coachas sedan att ta steg och utvecklas i mognadstrappor inom fyra insatsområden; resurseffektiv produktion, cirkulära affärsmodeller, energiomställning och digitalisering. De erbjuds aktiviteter för inspiration och insikt, analyser och mognadsmätning samt handlingsplaner och andra insatser inom varje insatsområde. Företagen får även löpande uppföljning och coachning för att försäkra företagens övergång till en mer cirkulär och resurseffektiv verksamhet.

– Givet vår ökade samverkan de senaste åren har vi i Västsveriges IUC-bolag lärt oss att verkligen ”göra samverkan”. Tillsammans kommer vi nu rikta både kompetens och engagemang in i Industry In West för att stötta företag i omställningen. Projektet rymmer en helhet, dels genom de centrala insatsområdena och dels genom att låta struktur, vision, kultur och förändringsförmåga vara det första steget i all utveckling oavsett område. Den bredden är unik och ger fantastiska förutsättningar, säger Marie Brehag von Haugwitz, Industriutvecklare, IDC West Sweden och projektledare för ”Industry In West”.

Projektet pågår i drygt tre år med start i september 2023 och förväntas ha en betydande inverkan på industrin i Västsverige.

Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Industry In West.