Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

Förbereda en investering i automation
Förbättra er beställarkompetens av framtidssäkrade automationslösningar
Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
Vidareutbilda personal för omställning till automation.
Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar.

Vem, vad och hur?
Små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet kan ansöka om automationscheck. Finansieringen ska bidra till en högre grad av automatisering eller robotisering. Tillväxtverkets maximala stöd kan beroende på sökande företags storlek omfatta 50 eller 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär (utan inslag av annat offentligt stöd) stå för.

Utlysningen av automationscheckar är öppen till och med 2 oktober 2023 september.
Ansökningarna tas in löpande så länge pengar finns kvar.

Läs mer om automationscheckar hos Tillväxtverket

Vill du veta mer? Kontakta Jan Andersson för mer information.

Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Automationscheck för utveckling.