#WHATNOW – Konferens

Förändring i spåren av #MeToorörelsen handlar om att förstå hur normer påverkar din verksamhet, inte minst mansnormer, och vad vi kan göra för att förändra dem. Vårt utvecklingsprojekt Kompetensnavet är arrangerande partner i konferensen som fokuserar #WhatNow, välkommen!

#WhatNow handlar om att bli medveten, visa beslutskraft, identifiera risker, arbeta förebyggande och skapa beredskap. Målet med dagen är att ge insikter som du har nytta av både på jobbet och privat. Konferensen vänder sig till dig som vill och ska arbeta aktivt med förändringsprocesser kopplade till #MeToo och jämställdhet.

 

För mer information och anmälan whatnow-konferens

Tidigare inlägg