Välkommen att lämna anbud gällande konferensanläggning

Välkommen att lämna en offert på ramavtal för endagskonferenser under 2016-2018 med start i november.

Se bifogat dokument för mer information. Notera att vi tecknar avtal med ett flertal anläggningar.

Svar senast 2016-10-19.

Anbud för ramavtal konferensanläggning

Tidigare inlägg