Temadag: Modern affärsmodellsutveckling

Vill du framtidssäkra och leda din verksamhet på ett hållbart sätt – välkommen till en inspirationsdag om affärsmodeller.

Världen är i ständig förändring och farten ökar. För att hitta möjligheter istället för att se hot, krävs ett aktivt sökande. Med affärsmodellen som verktyg kan du framtidssäkra och ställa om så att din verksamhet är långsiktigt uthållig och hållbar.

Låt dig inspireras av exempel från såväl världsledande företag och som lokala entreprenörer!

1 Introduktion av modern affärsutveckling

Med utgångspunkt i affärsmodellen som konceptuellt verktyg kommer du inspireras att utmana dig själv. Du kommer ges  en introduktion och en grund för att både analysera och innovera din egen verksamhet. Med ambition att du ska kunna ställa om mot att vara såväl hållbar som framtidssäkrad.

2 Så har andra gjort – låt dig inspireras att komma igång

Teori och innovation i all ära – men utveckling handlar om att göra. Därför kommer vi även ge dig chansen att lyssna på andra företagare som tidigare arbetat tillsammans med IUC-bolag & Cordial kring affärsmodeller.

 

Du kommer att träffa

Torbjörn Matton, rådgivare i förflyttningsarbete knutet till affärsutveckling och transformativ förmåga. Torbjörn har en bred erfarenhet från ett flertal branscher med tonvikt på human kapital & tjänstesektor. Han har erfarenhet av projektledning, facilitering av uppdrag med fokus på erbjudandeportföljer, ledarutveckling, försäljningsförmåga, styrning och IT.

Åke Blomdal, VD, Blomdals Mekaniska och Andreas Danielsson, VD, Kinnex Mekaniska kommer under dagen berätta om hur de jobbat igenom sina affärsmodeller i samverkan med projektet Catalyst och Cordial AB.

Andreas Danielsson, VD på Kinnex Mekaniska och Åke Blomdal på Blomdals Mekaniska berättar om hur de jobbat med sin affärsmodell tillsammans med Cordial genom projektet Catalyst.

Läs mer

PLS AB har jobbat igenom sin affärsmodell tillsammans med industriutvecklare från IDC, i ett reportage berättar de mer om hur de identifierat nya intäktsströmmar och nya möjligheter att växa framåt.

Detaljer

 

Under dagen kommer vi
  • Prata om varför det är så viktigt att se över din affärsmodell
  • Gå igenom Business Model Canvas och skapa förståelse för verktyget och hur du kan använda det
  • Skapa insikt kring effekterna av att jobba med sin affärsmodell

Du kommer även få möjlighet att bolla tankar och idéer med andra tillverkningsföretag som också är nyfikna på att utveckla sin affär inför framtiden. Efter seminariet finns möjlighet att få fortsatt coachning genom ditt företags process att utveckla sin affärsmodell av medarbetare inom projektet Catalyst.

    Kontakta oss

    Vi hjälper dig gärna, skicka ett meddelande till oss så återkommer vi så snabbt vi kan.