• Chesutbildning för dig som ny chef

Grundläggande chefsutbildning – ny som chef

Om vår chefsutbildning – Som ny chef på ett företag är det viktigt att vara ansvarstagande, inlyssnande och rättvis, samt se varje individ och fungera som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur, ledarskap och tålamod. Med vår grundläggande chefsutbildning får du den kompetens du behöver för att få en bra start i din nya roll som ledare.

Vem passar vår Chefsutbildning?

chefsutbildningen vänder sig till dig som är ny som chef eller strategiskt ansvarig, har personal- och budgetansvar eller som har varit chef ett tag, men inte hunnit gå någon chefsutbildning tidigare. Du kanske behöver lära dig grunderna i att leda, motivera eller kommunicera med dina medarbetare.
Efter avslutad utbildning kommer du som ledare att ha de verktyg du behöver för att kunna skapa engagemang, hantera konflikter och forma ett fungerande och framgångsrikt ledarskap. Som ledare ska du kunna motivera och få dina medarbetare att växa i sina roller – och där är du som chef en avgörande faktor.

Chefsutbildning – Innehåll

För att du som chef ska kunna applicera erfarenheter och kunskaper på verkliga situationer kopplas utbildningens innehåll till deltagarnas verklighet.
Under chefsutbildningen varvas teori med praktiska övningar som exempelvis ledarskap, medarbetarsamtal, konflikthantering samt presentationsteknik och avslutas med att du får göra en unik handlingsplan för din vidareutveckling som chef.
Det finns även möjlighet att komplettera utbildningen med en individuell uppföljning av handlingsplanen under tre månaders tid. Du får då ytterligare tre timmar coachande samtal tillsammans med en av våra professionella coacher.

Det här ingår i chefsutbildningen:

 • En introduktion till arbetsrätt
 • Ledarskap som chef
  – Att gå från att vara en i ”gänget” till att bli chef
  – Synen på min roll. Vad finns det för förväntningar?
  – Chefskap – ledarskap
  – Motivation, vilja och drivkrafter
  – Coachning som metod
  – Feedback som kraftfullt verktyg
 • Hur hänger vision, affärsidé, strategi, kompetensplan och medarbetarsamtal ihop?
 •  Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal
 • Företaget/organisationens återkommande aktiviteter som chef
 • Konflikthantering och svåra samtal
  – Vad är en konflikt?
  – Att gå från destruktiva konflikter till konstruktiva konflikter.
  – Vad kan jag tänka på i konflikter?
 • Grupputveckling
  – Hur skapas det effektiva teamet?
  – Hur får jag medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa?
 •  Presentationsteknik

 

Reservation för ändringar

Om en utbildning har för få deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp kursstarten eller ställa in kursen. Samma sak gäller vid sjukdomsfall om det inte går att ordna lämplig ersättare för utbildare. Vid inställande av kurs återbetalar vi kursavgiften. Vi svarar inte för övriga kostnader beroende på inställande av kurs. Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande lokal, litteratur och utbildare.

Betalning

Kursavgiften faktureras av oss två veckor före kursstart. Betalningsvillkoren är 20 dagar netto.

Har du frågor eller vill anmäla dig till kursen chefsutbildning som ny chef – maila då till anna.sevo@iuc-sjuharad.se

Detaljer

Chefsutbilding

Kursdatum heldagar 9:00-16:30:

 • 7 september
 • 14 september
 • 21 september
 • 28 september

Plats: Textile Fashion Center i Borås i lokalen Växa.
Pris för dig som är medlem i Nätverkstan: 14 900kr
Pris för dig som inte är medlem i Nätverkstan: 16 900kr


Vid avbokning (ordinarie avbokningsregler)

 • 14-8 dagar före kursstart debiteras 50% av kurspriset.
 • 7-1 dagar före kursstart debiteras 100% av kurspriset.
 • Vid förhinder för anmäld deltagare går det bra att sända ersättare. Meddela IUC Sjuhärad vem som kommer i stället.
  Vid sjukdom (egen sjukdom eller barn) skall sjukintyg uppvisas och då erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad.

  Kontakta oss

  Vi hjälper dig gärna, skicka ett meddelande till oss så återkommer vi så snabbt vi kan.