Så får du bäst effekt på LinkedIn!

Du kommer få reda på bästa praxis för att bygga ditt och företagets
varumärke, vilka insatser som behövs samt hur man rent praktiskt gör för att lyckas
med marknadsföringen på LinkedIn.

Innehållet kommer att anpassas efter önskemål samt deltagarnas nivå för att få så
stort utbyte som möjligt.
Under utbildningen kommer det att ges tid för att arbeta praktiskt med LinkedIn, hur
du går från passiv till aktiv, vad det är för skillnad på olika inlägg och vilka
aktiviteter som du kan göra för att öka kännedom om varumärket.
Du får helt enkelt en högre förståelse för vad som fungerar på LinkedIn.

 

Innehåll träff 1
✓ Strategi för sociala medier i fem steg
✓ Mål och syfte med närvaron
✓ Mätpunkter
✓ Nulägesanalys
✓ Analys av konkurrenters närvaro i sociala medier

Innehåll träff 2
✓ Skapa en plan för närvaron i sociala medier
✓ Framtagning av en innehållskalender för framtida inlägg, per kanal
✓ Genomgång av grunderna i sociala medier

✓ Vilken typ av inlägg ger effekt
✓ Vilken dag och tid
✓ Hur ofta ska inlägg göras per kanal
✓ Förstå varje kanals analysverktyg kopplat till målet från dag 2

✓ Hashtags, @-taggning och smarta knep

Innehåll träff 3
✓ Fördjupning LinkedIn
✓ Genomgång av profil & företagssida
✓ Vad skiljer dessa åt
✓ Vilket innehåll ska göras och när
✓ Employeer advocacy = använd medarbetarna för att nå ut

✓ Verktyg som förenklar

✓ Uppföljning & sammanfattning

När?

6 september
13 september
22 september

Alla dagar mellan klockan 13-16

Anmälan till kurs
Du är varmt välkommen att anmäla dig till kursen via anna.sevo@iuc-sjuharad.se
Pris
Medlem i Nätverkstan 7900kr
Inte medlem i Nätverkstan 8400kr
Kurspriserna som anges i utbildningsprogrammet avser kurs och kursdokumentation, moms tillkommer. Fika ingår.

Fler nyheter