Utbildning inom Internrevision och revisionsmetodik

 I Utbildning

Välkommen på en tredagarsutbildning inom internrevision av ISO 9001 och 14001 den 28-30 september. Utbildningen hålls av CANEA och arrangeras av IUC Sjuhärad.

Dagarna innehåller föreläsningar varvat med diskussioner och övningar samt ett avslutande praktikfall.

Under utbildningen går vi igenom revisionsmetodiken. Synsättet som används i denna intensiva och omfattande utbildning är att internrevision är ett verktyg för att skapa engagemang samt hitta och genomföra förbättringar.

Du får under utbildningen träna på intervjumetodik och vägvinnande presentationsteknik. En processorienterad verksamhet ökar företagets kundnöjdhet och minskar internt strul. Allt detta stöds av ISO 9001 och 14001. I realistiska rollspel och praktikfall planerar och genomför du en revision i ett processorienterat företag. Du lär dig att med motströmsteknik revidera ledningssystem och utifrån fokus på externa och interna kunder hitta förbättringar i arbetsmetoder, överlämningspunkter, roller och mål.

Alla deltagare får efter slutförd utbildning ett kursbevis med sig hem!

Är du intresserad av att deltaga på utbildningen eller få mer information, kontakta Joakim Thureson.

Tidigare inlägg