TEKNIKCOLLEGE

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. I Sjuhärad är det Borås, Mark och Ulricehamn som medverkar i Teknikcollege.

Vi på IUC Sjuhärad engagerar oss ideellt i Teknikcollege genom av ta ordförandeskapet i den regionala styrgruppen för Sjuhärad.

Läs mer om Teknikcollege genom att trycka på loggan eller kontakta Jan Andersson.