Sommarens nyhetsbrev!

Den livsviktiga och livskraftiga industrin!


Utan industrin stannar Sverige – det vet vi.

Industrin och den industriella tjänstesektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för vår välfärd, säger Sveriges innovations- och näringsminister Mikael Damberg.
Vi vet också att helt avgörande för företagens framgång är att klara kompetensförsörjningen och anpassningen till den allt mer digitala världen. Lite övergripande kan man säga att detta ligger till grund för hur vår verksamhet och vårt erbjudande ser ut idag och i den närmsta tiden framöver.

Vad gör vi då?
Vi på IUC Sjuhärad verkar för en livskraftig industri över tid.
Detta gör vi genom att bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och industriföretag. Vi vill arbeta med helheten vad gäller industriell utveckling och undvika lösryckta aktiviteter som lätt blir falska starter och tomtebloss, fint ett tag men tar fort slut.
Vi strävar efter att införa lite mer strategiskt och långsiktigt tänkande samt systematik i verksamheterna. Då känner vi att vi gör industrinytta på riktigt!

Exempel på det kan ni läsa om i den här sommarhälsningen där några av våra vänner berättar om olika delar av deras företags utveckling tillsammans med oss på IUC. Naturligtvis puffar vi också för spännande aktiviteter i höst.

Klicka här och läs hela nyhetsbrevet!

Tidigare inlägg