SMART PRODUKTION

Smart Produktion är ett IUC-ägt koncept som innehåller utbildning, träning och coachning helt efter företagets behov. Efter kartläggning tas en handlingsplan fram och workshops varvas med eget arbete med stöd från coachen.

Smart Produktion kan innebära allt från en kortare utbildning till ett förbättringsprogram över lång tid. I vissa fall bedrivs Smart Produktion i nätverksform med flera deltagande företag som samverkar i lärandet och effektiviseringsarbetet.

Kontakta Jan Andersson för mer information.