SEMINARIER

Vi arrangerar varje år åtta seminarier som är fördelade på fyra under våren och fyra under hösten. Utgångspunkten för seminarierna är att de ska ge inspiration, bryter av vardagen och ger tillfälle att lyfta blicken och se framåt. Vi vill att era tankar om hur ni kan utveckla och förbättra er verksamhet ska få fritt spelutrymme. Låt inte verkligheten stå i vägen för stora drömmar!

Seminarierna har olika inriktningar under året. Allt från smala nichade till mer breda ämnen. Det ska finnas ämnen som passar och utvecklar alla på ert företag. Vi riktar oss främst till alla industri- och teknikföretag i Sjuhärad, men givetvis är alla andra också välkomna. För våra medlemmar är det fritt deltagande, men för övriga utgår det en avgift per seminarium.

Du hittar kommande seminarier i vår kalender

Har du frågor, förslag eller funderingar så är du välkommen att kontakta Anna Lindström

Seminarier 2018

Februari (6/2): Smarta produkter utifrån användarens perspektiv

Mars (6/3): Skapa en företagskultur som främjar affären

April (10/4): Effektivare fabrik genom stabila processer

Maj (8/5): Vad gör vi när marknaden försvinner?

September (4/9): Industrin äger om ryktet når ut!

Oktober (2/10): Disruptive engineering – Galenskap under ordnade former

November (6/11): Den papperslösa fabriken – När allt blivit digitalt

December (5/12): Ordning i kaoset – Förändringsledning som skapar resultat