Seminarium och Hållbart Byggande 22 maj!

 I Information- och inspiration, Nyheter

Välkommen till ett seminarie kring utmaningar och möjligheter
inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast.

IUC Sjuhärad, Högskolan i Borås och RISE bjuder in till ett framtidsinriktat seminarie kring utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast.
Seminariet vänder sig till byggföretag och underleverantörer inom bygg.

<b>Varmt välkommen till RISE i Borås den 22 maj</b> för att få information om
hållbarhetsaspekter kopplat till olika material för byggande.

Se inbjudan här!
inbjudan-22-maj-utmaningar-och-mjligheter-inom-hllbart-byggande

Tidigare inlägg