Digiresan 2.0 stöttar tillverkande företag att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden.

Projektet utgår från den nivå företagen befinner sig och därefter formas utvecklingssteg. Genom analys, coachning och experthjälp ska mognadsgraden höjas så att företagens förmåga inom digitalisering och grön omställning stärks.

Projektets syfte

Syftet med Digiresan 2.0 är att på lång sikt leda företagen mot att tillämpa möjligheterna till digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden. Innovationsförmågan och förmågan att erbjuda tjänster kopplat till produkter har ökat genom digitaliseringen. Det leder till långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft med hållbara råvaror och cirkulära modeller.

Högre mognadsgrad och innovationsförmåga

Företagen lyfts att ta de första stegen och får stöttning i att skapa en grundläggande förmåga för att sedan kunna ta ytterligare steg. Företagen ska förberedas att kunna gå in i andra insatser för att nå ännu högre mognadsgrad. Genom att stödja företagen att ta dessa steg kan de förflyttas uppåt i mognadsgrad och kvalificera sig för en högre nivå av utveckling och stärka sin innovationsförmåga.

Projektet innehåller:

Planering för genomförande av förbättringar baserat på en inledande mognads- och nulägesanalys.

  • Mognads- och nulägesanalys inklusive plan för genomförande
  • Coachning kring valt case från IUC-coach
  • IT-expertis kan kopplas på
  • Inspirationsseminarium

Praktisk information

Projektet riktar sig till små och medelstora företag (max 250 anställda inom företag/koncern) inom tillverkningsindustrin i Västra Götaland och Halland. Totalt programkostnad är 3 000 kronor exklusive moms per deltagande företag.

Inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger mervärde och inspiration.

”Vi gjorde en resa med IUC och det började
med Digiresan, vilket resulterade i att vi bytte
vårt affärssystem. Det gjorde en enorm skillnad
för oss här på Nolans och vi fick kontroll över allt
från största till minsta beställning. Vi hade inte
kunnat vara där vi är idag utan Digiresan och
IUC’s hjälp.”

OLLE NORDBERG, platschef, Nolans i Alingsås

Info/registration

Digiresan 2.0

Stöttar tillverkande företag att stärka sin digitala mognad för att maximera lönsamhet och konkurrenskraft genom cirkulära affärsmodeller. Vi startar från din nivå, erbjuder experthjälp och coachning, och leder dig på resan mot högre innovationsförmåga och långsiktig hållbarhet.

Projektet pågår t.o.m. 2023-10-31.
Digiresan 2.0 finansieras av: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Region Halland.
Samverkansparter är Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Väst tillsammans med IUC Sjuhärad.

Anmälan Du är varmt välkommen att anmäla dig till Goran Aliskanovic på goran.aliskanovic@iuc-sjuharad.se
*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Goran Aliskanovic Företagsutvecklare
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Digiresan 2.0.