Kostnadsfritt

Catalyst – Hållbart företagande

Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin.

Genom samverkan mellan flera utvecklingscentran, högskolor, innovationsmiljöer och forskningsinstitut  får fler än 360 tillverkande industriföretag i Västsverige tillgång till innovationsexpertis, andra pågående projekt och nya forskningsresultat.

Projektets syfte och mål

Det övergripande projektmålet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Målet nås genom att operativt fokusera på framförallt områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri, samt att på ett effektivt sätt tillvarata andra aktörers erbjudanden för att skapa synergier mellan pågående projekt och insatser. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer.

Beskrivning av projektet

Det övergripande målet med Catalyst är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Detta genom de fem arbetspaketen; Identifiera, Planera, Genomföra, Samverka och Utvärdera. Metoden är ett gemensamt arbetssätt över hela regionen som bygger på lärdomar från tidigare projekt men med ett nytt helhetsgrepp för hållbar industriell utveckling. Deltagande företags behov identifieras och kartläggs utifrån tillväxtpotential och via affärsmodellsinnovation. Utifrån dessa analyser tar projektets coacher fram en genomförandeplan avseende utveckling på kort, medellång och lång sikt. I genomförandesteget blir åtgärdsplanen verklighet. Företagen coachas i att implementera prioriterade förbättringsprojekt. Företagen behåller samma kontaktperson genom alla insatser för att behålla en helhetsbild över företagets utveckling.

Projektet bygger på besök och behovsinventeringar hos företag. Sedan kopplas åtgärdspaket på och leder väg in i befintliga innovationsmiljöer.

Inger Rydén, projektledare Catalyst

Detaljer

För information om Catalyst kontakta Alf Johansson eller Anna Sevo.

 

ANNA SEVO
Affärsutvecklare
Telefon: 0705-18 28 99
E-post: anna.sevo@iuc-sjuharad.seALF JOHANSSON
Affärsutvecklare
Telefon: 0705-08 99 66
E-post: alf.johansson@iuc-sjuharad.se

 

 

SAMMANFATTNING

Projektnamn: Catalyst

Status: Pågående

IUC Sjuhärads roll i projektet: Projektpartner

Projektstart: 2019-01-01

Varaktighet: Tom. 2023-10-31

Total budget: 45,3 miljoner

Partners: IUC Väst, IUC Sjuhärad, IUC Halland och Göteborgs Tekniska College

Finansiärer: Skaraborgs Kommunalförbund, Europeiska regionala strukturfonden och Västra Götalandsregionen.

Projektledare: Inger Rydén

    Kontakta oss

    Vi hjälper dig gärna, skicka ett meddelande till oss så återkommer vi så snabbt vi kan.