Projekt inom digitalisering av företag, företagsutveckling, robotisering m.m.

Vi driver olika behovsstyrda utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och utveckla den lokala industrin.

Projektens syfte, mål och aktiviteter styrs av företagens utmaningar och utvecklingsbehov och matchas med offentliga finansiärers önskemål.

Flera av våra projekt riktar sig specifikt till små och medelstora företag enligt EUs SME-definition. Däremot kommer lärdomar i projekten till nytta för alla företag genom nya utbildningar, nätverk och andra aktiviteter. Så kontakta oss oavsett om ditt företag är litet eller stort.

Allt vi gör bygger på samarbete och samverkan och vi vill gärna bolla idéer med dig när vi skissar på nya projekt.

Kontakta Jan Andersson för att diskutera projekt och offentliga uppdrag.

Pågående projekt  

Smart Industri Sjuhärad – förändringsledning och innovation.

Subvention

Omvärlden och samhällets snabba förändringar skapar utmaningar i våra verksamheter!

Hur hänger vi med och vilken väg ska vi välja?

Genom SMART INDUSTRI SJUHÄRAD gör vi företagsledningen medveten om möjligheter och utmaningar med ny teknik och nya affärsmodeller.

Vi skapar ett strukturerat arbetssätt genom tydlig målbild, kommunikation och uppföljning och säkerställer att hela organisationen är engagerade och delaktiga i förändringsarbetet.

Kort så är SMART INDUSTRI SJUHÄRAD en förändringsresa som leder till mer strategiskt och strukturerat ​arbete med förändring, förnyelse och effektivisering.​ Vi stödjer också företagen vid implementeringen av förändringen med extern kompetens och finansiellt bidrag vid behov.

Helt enkelt vi arbetar SMART.

Smart Industri Sjuhärad finansieras av Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.
För mer information om SMART-projektet kontakta Anna Lindström.

Catalyst – Hållbart företagande

Kostnadsfritt

Huvudinriktningen för Catalyst är att hjälpa ditt företag till att bli en attraktivare arbetsgivare och titta på hur du kan få till en cirkulär affärsmodell. Grunden systematiskt förbättringsarbete. Du får en företagsanalys och erbjuds fördjupningsinsatser inom marknad, produkt/tjänst, produktion och ledning/styrning. En viktig del i detta är coachning och stöd till ledningen. För mer information om Catalyst kontakta Alf Johansson eller Anna Sevo.

Digiresan Företagsutveckling – Digitalisering

Subvention

20 timmars coachning av expert, seminarier och erfarenhetsutbyte med andra deltagare i syfte att utveckla ditt företags verksamhet med fokus på digitalisering och digital teknik. Nyfiken på Digiresan Företagsutveckling kontakta Jan Andersson.

Robotlyftet – Automation och robotisering

Kostnadsfritt

Stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering. Ditt företag får en kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess med fokus på automation och robotisering. Här får du hjälp att söka en Automationscheck (150.000 kr) och utbildningar kopplat till automation. Vill du veta mer om Robotlyftet – kontakta Alf Johansson.

Industriell Dynamik – Experthjälp

Kostnadsfritt

Detta är din enkla ingång till universitet, högskolor, forskningsinstitut och industriella utvecklingscenter. Vi hjälper ditt företag med teknik- och affärsutveckling. Vi ger råd, löser problem och startar utvecklingsprojekt. Om du finns i Västra Götaland kan du få upp till 8 timmars inledande support utan kostnad. För mer information om Industriell Dynamik kontakta Jan Andersson.

Produktionslyftet – Effektivisering

Företagsfinansierat

Genom Produktionslyftet får deltagande företag under 18 månader kraft att förändra och stöd att utveckla förändringsförmågan och förändringsviljan. Med lean som utgångspunkt lägger vi grunden för systematiskt förbättringsarbete som engagerar hela organisationen. Mer information om Produktionslyftet får du av Jan Andersson.