Projekt inom digitalisering av företag, företagsutveckling, robotisering m.m.

Vi driver olika behovsstyrda utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och utveckla den lokala industrin.

Projektens syfte, mål och aktiviteter styrs av företagens utmaningar och utvecklingsbehov och matchas med offentliga finansiärers önskemål.

Flera av våra projekt riktar sig specifikt till små och medelstora företag enligt EUs SME-definition. Däremot kommer lärdomar i projekten till nytta för alla företag genom nya utbildningar, nätverk och andra aktiviteter. Så kontakta oss oavsett om ditt företag är litet eller stort.

Allt vi gör bygger på samarbete och samverkan och vi vill gärna bolla idéer med dig när vi skissar på nya projekt.

Kontakta Jan Andersson för att diskutera projekt och offentliga uppdrag.

Pågående projekt  

Smart Industri Sjuhärad – förändringsledning och innovation.

Subvention

Omvärlden och samhällets snabba förändringar skapar utmaningar i våra verksamheter!

Hur hänger vi med och vilken väg ska vi välja?

Genom SMART INDUSTRI SJUHÄRAD gör vi företagsledningen medveten om möjligheter och utmaningar med ny teknik och nya affärsmodeller.

Vi skapar ett strukturerat arbetssätt genom tydlig målbild, kommunikation och uppföljning och säkerställer att hela organisationen är engagerade och delaktiga i förändringsarbetet.

Kort så är SMART INDUSTRI SJUHÄRAD en förändringsresa som leder till mer strategiskt och strukturerat ​arbete med förändring, förnyelse och effektivisering.​ Vi stödjer också företagen vid implementeringen av förändringen med extern kompetens och finansiellt bidrag vid behov.

Helt enkelt vi arbetar SMART.

Smart Industri Sjuhärad finansieras av Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.
För mer information om SMART-projektet kontakta Anna Lindström.

Catalyst – Hållbart företagande

Kostnadsfritt

Huvudinriktningen för Catalyst är att hjälpa ditt företag till att bli en attraktivare arbetsgivare och titta på hur du kan få till en cirkulär affärsmodell. Grunden systematiskt förbättringsarbete. Du får en företagsanalys och erbjuds fördjupningsinsatser inom marknad, produkt/tjänst, produktion och ledning/styrning. En viktig del i detta är coachning och stöd till ledningen. För mer information om Catalyst kontakta Alf Johansson eller Anna Sevo.

Digiresan Företagsutveckling – Digitalisering

Subvention

20 timmars coachning av expert, seminarier och erfarenhetsutbyte med andra deltagare i syfte att utveckla ditt företags verksamhet med fokus på digitalisering och digital teknik. Nyfiken på Digiresan Företagsutveckling kontakta Jan Andersson.

Robotlyftet – Automation och robotisering

Kostnadsfritt

Stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering. Ditt företag får en kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess med fokus på automation och robotisering. Här får du hjälp att söka en Automationscheck (150.000 kr) och utbildningar kopplat till automation. Vill du veta mer om Robotlyftet – kontakta Alf Johansson.

Industriell Dynamik – Experthjälp

Kostnadsfritt

Detta är din enkla ingång till universitet, högskolor, forskningsinstitut och industriella utvecklingscenter. Vi hjälper ditt företag med teknik- och affärsutveckling. Vi ger råd, löser problem och startar utvecklingsprojekt. Om du finns i Västra Götaland kan du få upp till 8 timmars inledande support utan kostnad. För mer information om Industriell Dynamik kontakta Jan Andersson.

Produktionslyftet – Effektivisering

Företagsfinansierat

Genom Produktionslyftet får deltagande företag under 18 månader kraft att förändra och stöd att utveckla förändringsförmågan och förändringsviljan. Med lean som utgångspunkt lägger vi grunden för systematiskt förbättringsarbete som engagerar hela organisationen. Mer information om Produktionslyftet får du av Jan Andersson.

Framrutan - omställning för fordonsleverantörer

Kostnadsfritt

Är du leverantör till fordonsindustrin? Behöver du kompetensutveckla och ställa om din verksamhet utifrån den teknikutveckling som sker inom elektrifiering, artificiell intelligens och autonoma fordon?

Framrutan är ett regionalt samver­kans­projekt som riktar sig mot leveran­törer till fordonsin­du­strin.​Projektets mål är att hjälpa leveran­törer att kompe­tens­ut­veckla sig och ställa om sin verksamhet utifrån teknik­ut­veck­lingen som sker inom fordonsin­du­strin med elekt­ri­fi­ering, artificiell intelligens och autonoma fordon.

Projekt­partners är Business Region Göteborg, Göteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, IUC Sjuhärad, IUC Väst och FKG — Fordonskomponentgruppen.

Leverantörerna är motorn i branschen med 375 leverantörer och 42 500 anställda i Västra Götaland.

Steg 1

Business intelligence – nuläge, omvärlds- och konkurrensanalys samt ny plan framåt

Det första steget i projektet innehåller två workshops samt coachstöd.

 • Workshop 1: Hur ser företagets nuläge ut? Hur påverkar omvärlden affären? Vilken konkurrens finns i framtiden?
 • Workshop 2: Med utgångspunkt i workshop 1, i vilken mån behöver företagets affär förändras?

Verktyg: BMC, PESTELID, SWOT, PM-Matris, Konkurrensanalys samt coachstöd 10 – 12 timmar.

Steg 2

Rätt vision, mission, värderingar och långsiktiga mål

I steg två av projektet ingår två workshops samt coachstöd. Utifrån nya krav, förväntningar och förutsättningar från omvärlden jobbar företaget med sin vision, mission, värderingar och mål.

 • Workshop 1: Varför finns vi? Vad gör vi? Hur ska vi agera? När är vi där?
 • Workshop 2: Hur implementerar vi vårt nya paket och hur kommunicerar vi det?

Verktyg: Frågeställningar enligt mall att arbeta med på hemmaplan samt coachstöd 10 – 14 timmar.

Steg 3

Roadmap – en tydlig väg mot mål

Utifrån de analyser och diskussioner som förts i steg ett och två bestämmer sig företaget för en framtida riktning. Företaget jobbar vidare med:

 • Vad ska göras?
 • Vem ska göra det?
 • När ska det göras?

En roadmap med delmål för avdelningar och funktioner i företaget tas fram och implementeras så att alla ska förstå och känna delaktighet i processen framåt.

Verktyg: Frågemallar samt coachstöd 12 timmar.

Fördjupning

Rätt kompetens i organisationen för nya mål 

Med utgångspunkt i nya mål och affärskrav arbetar företaget med sin kompetensutveckling. Följande moment ingår i fördjupningen:

 • Identifiera kompetenskrav
 • Genomföra en kompetensanalys
 • Definiera kompetensgapet
 • Ta fram en kompetensutvecklingsplan
 • Identifiera utvärderingsområden

Verktyg: Mall för kompetenskrav, kompetensanalys samt kompetensutvecklingsplan. Förklarande dokument ”kompetens” samt coachstöd 8 – 12 timmar.

Kontakta Alf Johansson för mer information

Samverkan

Framrutan är ett samverkansprojekt där följande organisationer deltar: Business Region Göteborg, Göteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, IUC Sjuhärad, IUC Väst och FKG – Fordonskomponentgruppen.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.