Produktionslyftet

Produktionslyftet – en 18 månaders förändringsresa!

Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklingsprogram på 18 månader, ett program som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Hittills har över 200 företag deltagit i programmet med tydliga och noggrant utvärderade resultat.

Produktionslyftet är ett nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Klicka på loggan eller kontakta Jan Andersson för mer information.