Om IUC

Bakgrund om IUC Sjuhärad

Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB bildades 1999 med syftet att vara en lokal resurs och stöd vid utvecklingsfrågor hos företagen.

Vi har sedan starten bidragit till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och industriföretag. IUC Sjuhärad ägs av industrin – 45 delägare utan vinstintresse – och ingår i ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra, IUC Sverige.

Verksamheten bedrivs i tre områden: Kompetens, Innovation och Effektivisering.

Inom alla tre områden arbetar vi med uppsökande verksamhet och behovsanalyser samt driver projekt/aktiviteter som möter verkliga behov på kort och lång sikt hos företagen.

Vi arbetar i projekt som finansieras från offentligt håll och med aktiviteter finansierade av medverkande företag. Vi är även engagerade ideellt inom Teknikcollege, som ordförande i den regionala styrgruppen i Sjuhärad.

En adaptiv verksamhet. Företagens utmaningar och behov har ändrats genom åren. I början var det mycket produktutveckling och finansiering till att gå mot produktionsutveckling och på senare tid riktas mot det som är på allas läppar, kompetensförsörjning och digitalisering.


Våra ledord är Värde, Framåt och Energi

Värde: I allt det vi gör ska vi se och skapa ett tydlig värde för enskilda företag och för regionen.
Framåt: Vi är nyfikna och arbetar med omvärldsbevakning så att vi kan främja förnyelse och innovationer hos företagen.
Energi: Vi älskar industrin och vårt jobb och delar gärna med oss av vår glädje och energi.

Vår styrelse

Paul Karlsson (ordförande)

Bo-Kenneth Gustafsson, vd BRB Electronic.

Charlotte Elmqvist, vd Proflow AB.

Åke Blomdahl, vd Blomdahls Mekaniska AB.

Jan Ågren, coo Emballator i Ulricehamn AB.

Susanna Kindberg, SME-relations RISE.

Mikael Äremann, vd Iro AB.

Revisor

Anders Willforss, Ernst & Young.

IUC Sverige

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av regionala industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk med örat mot marken. Företagens behov är våra utmaningar.

Vad skapar tillväxt i företagen? Vi lyssnar, analyserar och med kunskap om företagens behov arbetar vi med projekt och processer som främjar den industriella utvecklingen. Vi samarbetar med nationella myndigheter för att nå ut med program och insatser till vår målgrupp, små och medelstora industri- och teknikföretag. Ett aktivt erfarenhetsutbyte och kontakter med forskning och experter skapar nytta och stärkt konkurrenskraft för det enskilda företaget och för Sverige.

Har du frågor av regional karaktär tar du bäst kontakt med ditt närmaste IUC-bolag. Information om det nationella IUC-nätverket får du av vår kontaktperson:

Martin Hedman
VD IUC Sverige AB
Box 15063
580 15  Linköping
Mobil: 0708-281732
E-post: martin.hedman@iuc.se

Hemsida: www.iuc.se

Vår integritetspolicy

Vi värnar om dina personuppgifter!

Vår integritetspolicy (länk nedan) beskriver hur vi säkerställer att vi hanterar personuppgifter enligt EUs gemensamma dataskyddsförordning GDPR.

I policyn beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras, såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter hanteras korrekt. Vi ansvarar för att personuppgifter som behandlas endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Läs vår integritetspolicy i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

Integritetspolicy IUC Sjuhärad