Kompetensstöd genom studentprojekt!

Miljöbron har ett  projekt som heter 7 H Kompetens som finansieras av Boråsregionen med medfinansiering från Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen så gör vi en kraftsamling inom kompetensförsörjning och hållbarhet. Särskilt i oroliga tider så är det viktigt att värna om jobben genom proaktiva åtgärder för att minska steget mellan utbildning och jobb samt att höja attraktiviteten i Boråsregionen! De vill bidra till att studenter väljer att vilja bo och jobba här! De har studenter från alla lärosäten i Västra Götalandsregionen, som läser utbildningar inom allt från IT till miljövetenskap, marknadsföring, ekonomi, industriell ekologi, textillära och kommunikation. Projekten de kan erbjuda är examensarbete, praktik, kortare uppdrag och kursprojekt. Exempel på kursprojekt som flera studenter oftast gör tillsammans är: - LCA kurs (Högskolan i Borås) - Sustainable supply chain (Chalmers) - Kvalitet- och ledningssystem (Högskolan i Borås) - Environmental management system (Göteborgs universitet) - Miljöteknik (Chalmers) - Digitala media (Högskolan väst) - Miljöpsykologi (Göteborgs universitet) - Digitalisering och hållbarhet (Göteborgs universitet) Projekt kan vara av såväl strategisk såsom operativ karaktär. Det enda kriteriet är att uppgifterna till någon del har koppling till hållbarhet (social, ekonomisk eller ekologisk). Läs mer om projektet på:  https://miljobron.se/vast/7hkompetens/#moreinfo  Anmälningar sker till  miriam@miljobron.se

Fler nyheter