Kompetens+ – ett vinn-vinn-vinn projekt

Projektet Kompetens+ är nu avslutat. Vi vill med det här brevet tacka alla er som bidragit på något vis genom att delge er lärdomarna och samtidigt peka på framtida möjliga arbetsformer för kompetensväxling och innovation i Västra Götaland.

När pandemin slog till våren 2020 blev det snabbt kaos på arbetsmarknaden. Många små företag gick i konkurs och många människor med hög kompetens blev uppsagda. Business Region Göteborg började då fundera på hur vi på bästa sätt kunde stötta företagen med deras innovationskraft och säkra kompetensväxlingen i regionen. På så sätt skapades Kompetens+, ett projekt som skapat vinster på tre håll. För företag, för människor och för regionen.

Projektet har haft tre hörnstenar: Matchning, ett affärsutvecklingsprogram och innovationskunskap. Vår förhoppning var att detta skulle leda till fler innovativa företag, kompetensväxling mellan branscher och personlig utveckling hos både företag och individer.

Summering
• Modellen funkar lika bra löpande som i lågkonjunktur
• Även en liten insats kan göra stor skillnad
• Företagen behöver vara nyfikna och utvecklingsorienterade
• Företagen får bra hjälp att definiera sina framtida kompetensbehov
• Motverkar ålderism
Ta del av presentationen här

 

 

 

 

Fler nyheter