IUC, RISE OCH CHALMERS BJUDER IN TILL TEKNIKWORKSHOP: ” Smart Maintenance”

Hur kan vi möjliggöra digitalisering av tillverkningsindustrin? Välkommen till en workshop om att
digitalisera svensk tillverkningsindustri. Dagen ger dig kunskap om vad som krävs för att säkra den
robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik och skapa ett
säkrare underhåll.

Företagen har idag nya möjligheter med dagens teknikframgångar.
Tillgång till billiga sensorer och molntjänster skapar förutsättningar
att implementera ny smart teknik. Tekniken som finns tillgänglig idag
ger dig information om nästa stopp eller när det är dags att genomföra
underhåll. Men för att ligga i framkant behöver företagen samla in
olika typer av data, identifiera kritiska stillestånd och logiskt berätta
vilken lösning som är mest lönsam. Hur kan ni förutsäga stillestånd
och effektivisera processer? Vill du lära dig mer om digitaliseringens
möjligheter?
Forskare från Chamlers kommer att berätta om SMASh-projektet. För
mer information se https://www.chalmers.se/smartmaintenance.
Detta är ett projekt inom Produktion2030. Idén med projektet är att
utveckla verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket
möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan
olika industrier och företag. Verktyget kommer stödja och inspirera till
implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete
inom underhållsbranschen.

 

AGENDA
09.00 Incheckning.
• Välkomna o presentationsrunda
• Smart Maintenance
• Mäta och implementera Smart Maintenance
• Datadriven störningsanalys
• Gruppdiskussion
• Datadriven produktionsstörningshantering avseende implementering av digital teknik
i produktion och underhåll
• Summering, utvärdering
12.0 Avslutning.

PRAKTISK INFO
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag 30 november, kl. 09.00 -12.00
Var: Anslut via zoom, länk skickas före workshopen.

Info :
Charlotte.svensson@iuc-sjuharad.se
Roger@tillvaxtgotland.se
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver
anmälan.
Anmälan: Senast 24 november 2021 via länken nedan

För mer information och anmälan klicka här!

 

 

 

Fler nyheter