IUC OCH RISE BJUDER IN TILL TEKNIKWORKSHOP- Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag. Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Motiv att anmäla sig

Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:
• Hög mix av olika produkter och korta serier
• Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi
• Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera
• Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot.

En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot

En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide

I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Om nästa steg

Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att följas upp efter workshopen.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.

När: 15 april 2021, kl. 8:30 – 12:00

Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen.

Kontaktperson IUC Sjuhärad:
Anna Lindström
Mobil: 0705-599953
E-mail: anna.lindstrom@iuc-sjuharad.se

Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.

Anmälan: nu och fram till torsdag 8 april, 2021 via länken nedan:

Länken till anmälan hittar du längst ner till höger.

Föreläsare vid Teknikworkshop Automationsanalys
Presentationerna i Teknikworkshopen görs av medarbetare i P2030 projekt LoHi Swedprod:

Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet,
Magnus Widfeldt, RISE
Johan Frisk, Opiflex.

Begränsat antal platser. För att få ut det mesta möjliga av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag.

Obs! Begränsat antal platser

Välkomna!
IUC Sjuhärad

Klicka här för att anmäla dig!

Fler nyheter