Har din verksamhet koll på tillit & mångfald?

Grattis, då är ni effektivare än många andra på marknaden!

Vad handlar mångfald om? Vad handlar tillit om? Vad leder brist på tillit till? Forskning visar att mångfald dels kan leda till ökad lönsamhet och högre produktivitet, dels till utmaningar som subgrupper och konflikter. Varför visar forskning blandade resultat?

Innan vi kan svara på den frågan behöver vi förstå vad mångfald är. Mångfald kan berika men mångfald kan många gånger leda till utmaningar som kan påverka en arbetsgrupp negativt. Mångfald handlar mer än bara kön, etnicitet, religion etc. Det handlar om oss individer och våra beteenden.

Hur bygger man tillit, och hur kan man skapa ”rätt spelplan”? Varför kan mångfald leda till brist på tillit och motstånd från kollegor och chefer?

Som chef och medarbetare behöver vi förstå både det objektiva och det subjektiva på vår arbetsplats. Det objektiva handlar om det vi kan ta på, det vi kan mäta som riktning, mål, resultat mm. Det subjektiva handlar om det som är svårt att mäta så som tankar, beteenden, tillstånd mm och här kommer mångfald och tillit in.

Under seminariet med Ibrahim Mohamad vill vi ge dig som chef och/eller medarbetare rätt förutsättningar till att skapa ”rätt spelplan”. Vi kommer lyfta och ge exempel på framgångsfaktorer samt fallgropar:

– När kan mångfald berika? När kan mångfald leda till utmaningar? Vilken roll spelar ledarskapet?

– Vilka faktorer påverkar mångfaldsarbetet positivt/negativt?

– 10 faktorer som påverkar tilliten i alla grupper? Vad kan jag som ledare/medarbetare fokusera på?

– Hur ska vi definiera tillit? Varför är det brist på tillit i mångfaldsdrivna organisationer?

– Vad handlar motstånd mot förändring om? Varför motstånd? Vad ska jag tänka på?

Läs mer och anmäl dig här.

Varmt välkommen!

Fler nyheter