Hållbarhetschecken – ny finansiering från VGR

Sök Hållbarhetschecken – ett bidrag som kan sökas för att ta in ny kompetens via en extern konsult.

Ny kompetens in

Med hållbarhetschecken vill Västra Götalandsregionen ge stöd till företag som är beredda att arbeta för att möta den omställning vi som samhälle står inför.

Hållbarhetschecken är ett bidrag som kan sökas för att ta in ny kompetens via en extern konsult. Konsulten ska stötta företaget att utveckla nya produkter och/eller tjänster inom tre olika områden:

  • cirkulära affärsmodeller
  • elektrifiering
  • hållbara livsmedelsystem och biobaserade material

Cirkulära affärsmodeller

En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material som redan finns tillgängliga.

Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet.

Mer om Hållbarhetschecken – Cirkulära affärsmodeller

Infografik från Delegationen för cirkulär ekonomi.

Hållbarhetscheck – Elektrifiering

Att bli fossiloberoende är ett viktigt mål i det globala, nationella och inte minst regionala hållbarhetsarbetet. För att minska klimatpåverkan behöver vi därför hitta lösningar som bidrar till en koldioxidsnål lösning – här spelar små och medelstora företag en viktig roll.

Det kommer behövas utveckling av nya produkter och tjänster för att klara av det stora teknikskifte och den omställning som pågår just nu.

Mer om Hållbarhetscheck – Elektrifiering

Hållbarhetscheck – Hållbara livsmedelsystem & biobaserade material

Vi måste hittar lösningar för ett hållbart livsmedelssystem och användandet av biobaserade material för att kunna få en hållbar utveckling.

För att ställa om till ett innovativt livsmedelssystem som främjar människors och planetens hälsa står biologiska värdekedjor i centrum. Dessutom behövs en hållbar och konkurrenskraftig bioekonomi.

Mer om Hållbarhetscheck – Hållbara livsmedelsystem & biobaserade material

Fler nyheter