FoU-kort 2023

Västra Götalandsregionen (VGR) erbjuder genom FoU-kort stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla sina tjänster, varor och processer.

Erbjudandet om stöd till forskningsprojekt riktar sig till etablerade små och medelstora företag som har både vilja och förmåga att växa genom att satsa på forskning och utveckling.

Vad kan företag söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som ska leda till nya tjänster, varor eller processer. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad. Forskningsinsatserna ska baseras på marknadens behov.

Så mycket kan företag söka

Företag kan söka upp till 700 000 kronor. VGR ersätter kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut, universitet, högskola eller andra organisationer med forskningskompetens som företaget valt att samarbeta med. VGR finansierar upp till 50 procent av projektets stödberättigade kostnader.

Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst 50 procent av projektkostnaden. Dessa insatser, medfinansiering, kan utgöras av eget arbete, eller andra kostnader direkt kopplade till projektet. Mer information om stödberättigade insatser. 

Ansökningar tas emot löpande under två perioder 2023
  • 16 januari – 18 juni 2023
  • 15 augusti – 15 december 2023
Vem kan söka?

FoU-korten riktar sig till företag som är ett SMF enligt EU:s definition* och uppfyller följande formella krav:

  • nettoomsättning på minst 5 miljoner kronor enligt sin senaste årsredovisning
  • 5 – 250 anställda enligt sin senaste årsredovisning
  • minst 2 årsredovisningar
  • arbetsställe i Västra Götaland
  • en projektidé vars forskningshöjd är verifierad av tredje part.

*Tillfälligt undantag fram till och med 16 juni 2023 för företag där det egna bolaget i sig uppfyller EU:s definition av SMF, men som genom sina ägare inte är ett SMF. Läs mer om EU:s definition av SMF: Användarhandledning om definitionen av SMF-företag (vinnova.se)

FoU-kortet riktas främst till företag som inte har upparbetad rutin kring eller erfarenhet av forskningsprojekt och som har både vilja och förmåga att växa och stärka sin konkurrenskraft och sitt värdeskapande genom att satsa på forskning. Formella krav och bedömningskriterier. 

Fler nyheter