Teknikworkshop – Cirkulär ekonomi

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet och cirkulär ekonomi innebär
och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller
och produkter och därmed bidra till en mer miljömässigt hållbar
produktion? Välkommen på Teknikworkshop!

Vi alla förstår att vi bör ställa om till en mer klimatneutral produktion. En stor del av
världens produkter har designats utifrån logiken produktion–användning–kassation,
vilket så småningom tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi
syftar istället till att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta hållbara
och cirkulära strategier (reparation, återanvändning, återtillverkning mm.) samt att
underlätta återvinning av det som blivit över. En cirkulär ekonomi bygger långsiktig
motståndskraft, ger affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och skapar miljö- och
samhällsnytta och därmed bidrar till den globala omställningen.

För vem?
Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hållbarhet och
cirkulär ekonomi och hur ditt företag kan börja och/eller fortsätta resa mot mer
cirkulära affärsmodeller och produkter som ger positiva effekter till den gröna
omställningen. Under workshoppen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig
att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du får ökad förståelse för cirkulär
ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier samt industriella exempel på
företag som arbetar med cirkulär ekonomi. Du får också ökad kunskap om hur miljö
och ekonomi positivt kan gagnas av cirkulär ekonomi.

Denna Teknikworkshop utgår från projektet SCARCE II.
I projektet samverkar RISE IVF, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Parker Hannifin AB,
Bror Tonsjö AB, Qbim, Siemens, AFRY, EQpack, Virtual Manufacturing.

Det här är en Teknikworkshop
Våra Teknikworkshoppar erbjuder ny kunskap och teknik från forskning till företag. I Teknikworkshopparna får
du ta del av nya resultat från forskningsprojekt, paketerat på ett sätt som passar framför allt små och
medelstora företag. Alla Teknikworkshoppar leds av forskaren vilket ger möjlighet till fördjupning.
Workshopformatet gör det också möjligt att diskutera utmaningar, tillämpningar mm. med både forskaren
och andra företag som deltar.

Workshopledare:
Hanna Lindén, forskare och Sandra Mattsson,
projektledare inom cirkulär ekonomi och
materialeffektivitet på RISE

Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag.
Sista anmälningsdag är 5 december.

Ingen förkunskap krävs, men det bra om du
har kunskap och grundläggande förståelse för
er produkt och dess livscykel.

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare
per företag för att få ut det mesta möjliga av
kursen.

Maila frågor till:
anna.cato.moe@gtg.se
charlotte.svensson@iuc-sjuharad.se
Pia.holmberg@iucsyd.se
Malin@campusljungby.se
Patrik@campusljungby.se
katarina.haga@iuczgroup.se

 

ANMÄL DIG HÄR
När: 2022-12-07 – kl: 09-12
Var: Via Zoom, länk skickas ut innan workshoppen
Kostnad: Kostnadsfritt

Fler nyheter