AUTOMATION & ROBOTIK – Utbildning för medarbetare, 2 dagar – online

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Utbildningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Arrangör: IUC Sverige
Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.  
Plats: Online
Tid:
 Kl. 8:30 – 16:00 båda dagarna.
Flera starter under hösten/vintern 2021. Klicka på resp. datum för anmälan.

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle

 

 

 

 

 

Om kursen

Kursens mål 
 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).  
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning 
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.  
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.  

Kursinnehåll

Utbildningens röda tråd är MTO-metodiken (människa-teknik-organisation)

Övergripande
 • Produktionsteknik (inklusive TPU)
 • Automationsteknik
 • Automationskomponenter (aktuatorer, givare, styrsystem, GUI)
 • Framtid och trender
 • Beställarkompetens och kravställning – kort övergripande genomgång
Min roll i organisationen
 • Workshopupplägg för att få deltagarna att vara aktiva och delaktiga i diskussionerna. Inkluderar goda exempel.
 • Hur tillvaratas min kompetens och erfarenhet när vi automatiserar?
 • Organisationsförändringar och omställningsbehov – vad är min roll? Vad behöver jag kunna?
 • Säkerhet och riskhantering
 • Ansvar och befogenheter
Grundläggande robotik
 • Systemkunskap
 • Maskinsäkerhet
 • Applikationer
 • Programmering och simulering
Prova på arbete tillsammans med en robot  
 • Handhavande
 • Programmering
 • Integrering med sensorer och visionsystem

Läs mer här!

Fler nyheter