NÄTVERK

Vi driver åtta nätverk för anställda på Sjuhärads olika industri- och teknikföretag. Grundtanken med nätverken är att få träffa personer med liknande funktioner på andra företag och genom återkommande träffar skapa en kultur där vi kan hjälpa varandra att utvecklas.

Nätverkens innehåll skapas efter önskemål från deltagarna själva. Interna träffar varvas med externa studiebesök och inbjudna föreläsare på aktuella teman. Egna frågor välkomnas och bemöts med ovärderlig expertkunskap och nya perspektiv av kollegor som brottas med samma utmaningar, varje dag.

Vill du eller ditt företag gå med eller få mer information, kontakta då Anna Lindström

Lean

Nätverk för Lean

Målgrupp: Nätverket består av personer som är ansvariga eller delaktiga i leanarbetet på företaget. Det kan vara produktionschefer, leankoordinatorer, produktionspersonal och administrativ personal. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

28 februari: Roadmap för Lean

15 maj: Leverantörssamverkan

20 september: Lean hos FOV – En resa i produktionslyftet

13 november: Ledarskapets roll för Lean

Tid för träffarna: 08.30-13.00

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Produktionstekniker

Nätverk för produktionstekniker

Målgrupp: Nätverket består av personer med roll som produktionstekniker på företaget. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

13 mars: Studiebesök hos Chalmers labb på Lindholmen med fokus på Kollaborativa robotar.

24 maj: Hur hanterar man rollen produktionstekniker? 

18 september: Automatiserad avsyning med rätt visionsystem

20 november: Hur skapar vi tydliga överlämningar i projekt?

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Arbetsledare

Nätverk för arbetsledare och teamledare inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av personer på ledande positioner från produktionschefer till teamledare. Man behöver inte ha formellt personalansvar, men ha en ledande roll för antingen en stor eller liten grupp i produktion eller administration. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktion på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

21 mars: Chef eller kompis – Lär dig den svåra balansgången

17 maj: Hur kommunicerar ni med era medarbetare?

13 september: Det visuella ledarskapet

8 november: Konflikthantering

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Inköp & Logistik

Nätverk för dig som jobbar med inköp och/eller logistik

Målgrupp: Nätverket består av personer från inköps- och logistikavdelning. Vi ser gärna att det är en blandning av inköpschefer, inköpare och inköpsassistenter samt logistik- och lagerchefer. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

14 mars: Säljprocessen – Lär känna motparten och dra nytta av denna kunskap

11 juni: Certifieringar – Vilka frågor ska ställas till leverantörerna?

27 september: Studiebesök Hamnen i Göteborg

15 november: Hur blir inköp och logistik involverande tidigt i projektet?

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Kvalitet & Miljö

Nätverk för personer som jobbar med kvalitet och/eller miljöfrågor samt CSR inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av personer inom kvalitet och miljö samt CSR. Vi ser gärna att det är en blandning av personer med ansvar inom Kvalitet & Miljö området som är med i nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

7 mars: Internrevision – Hur arbetar vi?

31 maj: Processorienterat arbetssätt och processgenomgångar

26 september: Livscykelanalys

22 november: Kvalitetsuppföljning hos Helge Nyberg

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Marknad & Försäljning

Nätverk för personer inom Marknad & Försäljning

Målgrupp: Nätverket består av personer från marknads- och försäljningsavdelningen på företaget. Vi ser gärna att det är en blandning av roller från marknads- och försäljningschefer till marknadsassistenter och säljare. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

9 mars: Hur får vi hela företaget att ha försäljningsfokus?

1 juni: Sociala medier/digital marknadsföring – Vad kan vi lära oss och dra nytta av? 

7 september: Inköpsprocessen – Hur fungerar den och hur kan vi dra nytta av att kunna den i försäljningen?

30 november: Prognoshantering – Hur gör andra?

Tid för träffarna: 08.30-13.00

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Projektledare & Produktutveckling

Nätverk för projektledare och produktutveckling inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av en blandning av personer med projekt- och produktutvecklingsansvar. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

22 februari: Hur får jag projektmedarbetarna att prioritera mitt projekt?

26 april: Vem styr egentligen utvecklingsprojekten på företaget?

11 september: Agilt arbetssätt hos Volvo Cars

7 november: Visualisering och presentation av projekt

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Underhåll

Nätverk för underhållstekniker inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av personer från underhållsavdelningen på respektive företag. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

2018 års träffar:

1 mars: Hur kommer vi ifrån brandkårsutryckningar?

22 maj: Operatörsunderhåll

3 oktober: Underhållsekonomi

28 november: Effektivisera underhållet

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Vad är nätverkstan?

Från bra till bättre! Vi vill bidra till att utveckla den viktigaste resursen hos företagen, nämligen personalen. Genom olika nätverk, seminarier och utbildningar kan vi ge något till alla på företaget.

Genom våra nätverk kan du som deltagare bredda ditt kontaktnät, utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar i vardagen och ta del av nya kunskaper. Seminarierna ger er möjlighet att lyfta blicken och se vad som väntar i framtiden. Vi vill att ni ska tänka längre än för dagen och bli inspirerade att gå hem och utveckla er verksamhet. Med våra utbildningar vill vi kunna ge Sjuhärads industri- och teknikföretag möjligheten att kompetensutvecklas och skapa ny kunskap, alltid nära er till ett bra pris.

Klicka här för att kom till vår broschyr för 2018 års nätverk, seminarier och utbildningar.

Deltagande och avgifter

IUC Sjuhärad är en icke vinstdrivande organisation, de avgifter vi tar ut är endast avsedda att täcka omkostnaderna för våra nätverk och seminarier.

Nätverk och All Inclusive

Ett aktivt företag går med i hela Nätverkstan där samtliga nätverk och seminarier ingår i serviceavgiften. Delta i alla 8 nätverken med två personer per år och nätverk, samt kom valfritt antal personer på alla 8 seminarier. All inclusive!

Årlig serviceavgift för företag med:

1-10 anställda                                                     9 900 kr

11-25 anställda                                                  19 900 kr

26-50 anställda                                                  29 900 kr

Över 51 anställda                                              39 900 kr

Enskilt nätverk

9 900 kr för två personer, per år och nätverk