NÄTVERK

Vi driver åtta nätverk för anställda på Sjuhärads olika industri- och teknikföretag. Grundtanken med nätverken är att få träffa personer med liknande funktioner på andra företag och genom återkommande träffar skapa en kultur där vi kan hjälpa varandra att utvecklas.

Nätverkens innehåll skapas efter önskemål från deltagarna själva. Interna träffar varvas med externa studiebesök och inbjudna föreläsare på aktuella teman. Egna frågor välkomnas och bemöts med ovärderlig expertkunskap och nya perspektiv av kollegor som brottas med samma utmaningar, varje dag.

Vill du eller ditt företag gå med eller få mer information, kontakta då Joakim Thureson.

Lean

Nätverk för Lean

Målgrupp: Nätverket består av personer som är ansvariga eller delaktiga i leanarbetet på företaget. Det kan vara produktionschefer, leankoordinatorer, produktionspersonal och administrativ personal. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

15 mars: Produktionsuppföljning hos Emballator Ulricehamns Bleck AB

16 maj: Case hos Alf Pettersson AB

21 september: Studiebesök

14 november: Värdeflödesanalyser hos AB Ludvig Svensson

Tid för träffarna: 08.30-13.00

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Produktionstekniker

Nätverk för produktionstekniker

Målgrupp: Detta är ett nytt nätverk för 2017 efter förfrågan från ett antal olika företag. Uppstart sker under våren beroende på antalet anmälda företag. Nätverket ska bestå av personer med roll som produktionstekniker. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna vid uppstartsträffen.

Årets träffar:

29 mars: Uppstart för nätverk

18 maj: Besök hos Mont Blanc 

26 september: Automation hos IRO AB

29 november: Besök hos AB Ludvig Svensson

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Arbetsledare

Nätverk för arbetsledare och teamledare inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av personer på ledande positioner från produktionschefer till teamledare. Man behöver inte ha formellt personalansvar, men ha en ledande roll för antingen en stor eller liten grupp i produktion eller administration. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktion på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

9 mars: Förbättringsarbete

3 maj: Offensiva ledarskapet

19 september: Medarbetarsamtal

21 november: Studiebesök hos Volvo i Floby – Fokus på daglig styrning

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Inköp & Logistik

Nätverk för dig som jobbar med inköp och/eller logistik

Målgrupp: Nätverket består av personer från inköps- och logistikavdelning. Vi ser gärna att det är en blandning av inköpschefer, inköpare och inköpsassistenter samt logistik- och lagerchefer. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

21 mars: Avtal och hur kan vi hjälpa varandra?

17 maj: Förhandlingsteknik

27 oktober: Studiebesök IKEA Älmhult

22 november: IT för inköp hos Jensen Sweden AB

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Kvalitet & Miljö

Nätverk för personer som jobbar med kvalitet och/eller miljöfrågor samt CSR inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av personer inom kvalitet och miljö samt CSR. Vi ser gärna att det är en blandning av personer med ansvar inom Kvalitet & Miljö området som är med i nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

16 mars: Sharepoint – Inspiration och möjligheter

11 maj: Ledningssystem hos Kerry Logistics Sweden AB

19 oktober: Kvalitetsuppföljning hos Emballator Ulricehamns Bleck AB

28 november: Riskanalyser ISO 9001 & 14001

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Marknad & Försäljning

Nätverk för personer inom Marknad & Försäljning

Målgrupp: Nätverket består av personer från marknads- och försäljningsavdelningen på företaget. Vi ser gärna att det är en blandning av roller från marknads- och försäljningschefer till marknadsassistenter och säljare. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

10 mars: Förhandlingsteknik

19 maj: Varumärkesstrategi

22 september: Presentationsteknik

24 november: Kundlojalitet

Tid för träffarna: 08.30-13.00

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Projektledare & Produktutveckling

Nätverk för projektledare och produktutveckling inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av en blandning av personer med projekt- och produktutvecklingsansvar. Då det framkommit att projektledare och produktutveckling arbetar nära varandra på industriföretagen har dessa två nätverk slagits ihop inför 2017 med intention att få ut ett ännu större värde för deltagarna. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

22 mars: Projektrum – Hur får man in det i verksamheten?

30 maj: Samsyn inom företaget vid projekt och produktutveckling

11 september: Agil produktutveckling och agila projektmetoder

2 november: Utvecklingsprocess för innovation

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Underhåll

Nätverk för underhållstekniker inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av personer från underhållsavdelningen på respektive företag. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

28 mars: Operatörsunderhåll

31 maj: Tillståndsunderhåll

18 oktober: Framtidens underhåll hos SKF

15 november: Underhåll hos UBAB Ulricehamns Betong AB

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Vad är nätverkstan?

Från bra till bättre! Vi vill bidra till att utveckla den viktigaste resursen hos företagen, nämligen personalen. Genom olika nätverk, seminarier och utbildningar kan vi ge något till alla på företaget.

Genom våra nätverk kan du som deltagare bredda ditt kontaktnät, utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar i vardagen och ta del av nya kunskaper. Seminarierna ger er möjlighet att lyfta blicken och se vad som väntar i framtiden. Vi vill att ni ska tänka längre än för dagen och bli inspirerade att gå hem och utveckla er verksamhet. Med våra utbildningar vill vi kunna ge Sjuhärads industri- och teknikföretag möjligheten att kompetensutvecklas och skapa ny kunskap, alltid nära er till ett bra pris.

Klicka här för att kom till vår broschyr för 2017 års nätverk, seminarier och utbildningar.

Deltagande och avgifter

IUC Sjuhärad är en icke vinstdrivande organisation, de avgifter vi tar ut är endast avsedda att täcka omkostnaderna för våra nätverk och seminarier.

Nätverk och All Inclusive

Ett aktivt företag går med i hela Nätverkstan där samtliga nätverk och seminarier ingår i serviceavgiften. Delta i alla 8 nätverken med två personer per år och nätverk, samt kom valfritt antal personer på alla 8 seminarier. All inclusive!

Årlig serviceavgift för företag med:

1-10 anställda                                                     9 900 kr

11-25 anställda                                                  19 900 kr

26-50 anställda                                                  29 900 kr

Över 51 anställda                                              39 900 kr

Enskilt nätverk

9 900 kr för två personer, per år och nätverk