NÄTVERK

Vi driver åtta nätverk för anställda på Sjuhärads olika industri- och teknikföretag. Grundtanken med nätverken är att få träffa personer med liknande funktioner på andra företag och genom återkommande träffar skapa en kultur där vi kan hjälpa varandra att utvecklas.

Nätverkens innehåll skapas efter önskemål från deltagarna själva. Interna träffar varvas med externa studiebesök och inbjudna föreläsare på aktuella teman. Egna frågor välkomnas och bemöts med ovärderlig expertkunskap och nya perspektiv av kollegor som brottas med samma utmaningar, varje dag.

Vill du eller ditt företag gå med eller få mer information, kontakta då Anna Lindström

Lean

Nätverk för Lean

Målgrupp: Nätverket består av personer som är ansvariga eller delaktiga i leanarbetet på företaget. Det kan vara produktionschefer, leankoordinatorer, produktionspersonal och administrativ personal. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

27 februari: Lean och automation – Hur hänger det ihop?

14 maj: Företagsbesök, företag meddelas senare.

19 september: Målbilder Hur skapar vi det och hur involverar vi medarbetarna.

12 november: Standardiserat arbetssätt.

Tid för träffarna: 08.30-13.00

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Produktionstekniker

Nätverk för produktionstekniker

Målgrupp: Nätverket består av personer med roll som produktionstekniker på företaget. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

14 mars: Spårbarhet – Vid exempelvis reklamationer

15 maj: Företagsbesök, företag meddelas senare.

18 september: Vision – Automatiska kontroller

20 november: Standardiserat arbetssätt.

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Arbetsledare

Nätverk för arbetsledare och teamledare inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av personer på ledande positioner från produktionschefer till teamledare. Man behöver inte ha formellt personalansvar, men ha en ledande roll för antingen en stor eller liten grupp i produktion eller administration. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktion på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

20 mars: Planering/Styrning. – Hur prioriterar och strukturerar vi?

16 maj: Målbilder. – Hur skapar vi det och hur involverar vi personalen.

12 september: Färgerna. Olika personligheter kopplad till kommunikation.

7 november: Företagsbesök, företag meddelas senare.

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Inköp & Logistik

Nätverk för dig som jobbar med inköp och/eller logistik

Målgrupp: Nätverket består av personer från inköps- och logistikavdelning. Vi ser gärna att det är en blandning av inköpschefer, inköpare och inköpsassistenter samt logistik- och lagerchefer. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

13 mars: Hur arbetar vi med inköp av direkt material (material och tjänster som inte används i produktionen)

11 juni: Besparingar. – Hur jobbar vi med det? Vad är bra/kan bli bättre? Best practice?

26 september: Företagsbesök, företag meddelas senare.

14 november: Förhandling

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Kvalitet & Miljö

Nätverk för personer som jobbar med kvalitet och/eller miljöfrågor samt CSR inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av personer inom kvalitet och miljö samt CSR. Vi ser gärna att det är en blandning av personer med ansvar inom Kvalitet & Miljö området som är med i nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

6 mars: Arbetssätt kring miljölagkrav hantering. -Hur efterföljer vi och följer upp?

22 maj: Hur gör vi för att engagera våra medarbetare i kvalité/miljöarbete?

25 september: Företagsbesök, företag meddelas senare.

21 november: Share Point som ledningssystem.

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Marknad & Försäljning

Nätverk för personer inom Marknad & Försäljning

Målgrupp: Nätverket består av personer från marknads- och försäljningsavdelningen på företaget. Vi ser gärna att det är en blandning av roller från marknads- och försäljningschefer till marknadsassistenter och säljare. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar:

8 mars: Hur presenterar vi vårt hållbarhetsarbete för våra kunder?

24 maj: Försäljningsteknik. – Hur gör vi?

13 september: För att kunna sälja måste logistik fungera. Hur gör vi detta?

29 november: Företagsbesök, företag meddelas senare.

Tid för träffarna: 08.30-13.00

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Projektledare & Produktutveckling

Nätverk för projektledare och produktutveckling inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av en blandning av personer med projekt- och produktutvecklingsansvar. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

Årets träffar 2019:

21 februari: Hur planerar vi vår verksamhet på bästa sätt?

7 maj: Praktisk projektstyrning

11 september: Projektgrupp och styrgrupp.  – Hur sätter vi ihop en styrgrupp?

6 november: Företagsbesök, företag meddelas senare

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Underhåll

Nätverk för underhållstekniker inom industrin

Målgrupp: Nätverket består av personer från underhållsavdelningen på respektive företag. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff.

Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas.

Innehåll: Tema på träffarna bestäms av deltagarna i nätverket på årsbasis. Ändringar kan ske under årets gång.

2019 års träffar:

28 februari: Nyckeltal och hur arbetar vi med dessa?

21 maj: Företagsbesök, företag meddelas senare

3 oktober: Underhållsinstruktioner -Hur gör vi?

27 november: Reservdelshantering – Optimering av reservdelslager.

Tid för träffarna: 12.00-16.30

Se även våra inbokade träffar i kalendern

Vad är nätverkstan?

Från bra till bättre! Vi vill bidra till att utveckla den viktigaste resursen hos företagen, nämligen personalen. Genom olika nätverk, seminarier och utbildningar kan vi ge något till alla på företaget.

Genom våra nätverk kan du som deltagare bredda ditt kontaktnät, utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar i vardagen och ta del av nya kunskaper. Seminarierna ger er möjlighet att lyfta blicken och se vad som väntar i framtiden. Vi vill att ni ska tänka längre än för dagen och bli inspirerade att gå hem och utveckla er verksamhet. Med våra utbildningar vill vi kunna ge Sjuhärads industri- och teknikföretag möjligheten att kompetensutvecklas och skapa ny kunskap, alltid nära er till ett bra pris.

Klicka här för att komma till vår broschyr för 2019 års nätverk, seminarier och utbildningar.

Deltagande och avgifter

IUC Sjuhärad är en icke vinstdrivande organisation, de avgifter vi tar ut är endast avsedda att täcka omkostnaderna för våra nätverk och seminarier.

Nätverk och All Inclusive

Ett aktivt företag går med i hela Nätverkstan där samtliga nätverk och seminarier ingår i serviceavgiften. Delta i alla 8 nätverken med två personer per år och nätverk, samt kom valfritt antal personer på alla 8 seminarier. All inclusive!

Årlig serviceavgift för företag med:

1-10 anställda                                                     9 900 kr

11-25 anställda                                                  19 900 kr

26-50 anställda                                                  29 900 kr

Över 51 anställda                                              39 900 kr

Enskilt nätverk

9 900 kr för två personer, per år och nätverk