Kompetensnavet

KOMPETENSNAVET är med och framtidssäkrar industrin i Västra Götaland.

Det är ett EU-finansierat projekt som syftar till att företag i regionerna Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg skall arbeta med strategisk kompetensförsörjning enligt den svenska standarden SS 624070:2 009 som en del av affärsutvecklingen, samt för en hållbar och jämställd verksamhet.

Målet är att deltagande företag ska ha utvecklat hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser. Att införa ett kompetensförsörjningssystem innebär ett systematiskt arbete kring den egna organisationens utmaningar, verksamhetsmål, medarbetare och kultur.

Företagen genomgår ett utvecklingsprogram som omfattar områdena:

  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Utveckla
  • Behålla
  • Avveckla

Programmet har föreläsningar inom Attraktiv arbetsgivare, Värdegrund och arbetsplatskultur, Rätt rekrytering, Identifiera er kompetens, Lärande organisation, Avveckling som utvecklar. Däremellan pågår kompetenshöjande insatser och coaching.

Kompetens är nyckeln till företagens framgångar!

KOMPETENSNAVET är ett samverkansprojekt mellan:
IUC Sjuhärad AB, IUC Väst AB, IDC West Sweden AB

Har du frågor eller funderingar kring KOMPETENSNAVET så är du välkommen att kontakta Pia Nurro eller Anna Lindström.