Aktiviteter

2021-09-15 13:00 – 16:30

Nätverksträff – marknad & försäljning + produktutveckling -träff 3

Studiebesök/föreläsning

15
september

2021-09-16 13:00 – 16:30

Nätverksträff – produktionstekniker + underhåll -träff 3

Studiebesök

16
september

2021-11-16 13:00 – 16:30

NÄTVERKSTRÄFF VD & HR & IT – TRÄFF 4

Hur behöver mitt företags strategiska plan se ut 2022 och framåt?

16
november

2021-11-17 13:00 – 16:30

NÄTVERKSTRÄFF EKONOMIANSVARIG & PRODUKTIONSCHEF – TRÄFF 4

Hur behöver mitt företag strategiska plan se ut 2022 och framåt?

17
november

2021-11-18 13:00 – 16:30

Nätverksträff teamledare & lean – träff 4

Hur behöver min operativa plan se ut 2022?

18
november

2021-11-23 13:00 – 16:30

Nätverksträff – inköp & logistik + kvalitet & miljö -träff 4

Hur behöver mitt företags operativa plan se ut 2022?

23
november

2021-11-24 13:00 – 16:30

Nätverksträff – marknad & försäljning + produktutveckling -träff 4

Hur behöver mitt företags strategiska plan se ut 2022 och framåt?

24
november

2021-11-25 13:00 – 16:30

Nätverksträff – produktionstekniker + underhåll -träff 4

Hur behöver mitt företags operativa plan se ut 2022?

25
november