25
mars

Detaljer

Datum:
2021-03-25

Tid:
09:30 – 11:45

Pris:
Kostnadsfritt

Plats:
Online via Zoom - länk skickas ut

Har din verksamhet koll på tillit & mångfald? Grattis, då är ni effektivare än många andra på marknaden!

Vad handlar mångfald om? Vad handlar tillit om? Vad leder brist på tillit till? Forskning visar att mångfald dels kan leda till ökad lönsamhet och högre produktivitet, dels till utmaningar som subgrupper och konflikter. Varför visar forskning blandade resultat?

Innan vi kan svara på den frågan behöver vi förstå vad mångfald är. Mångfald kan berika men mångfald kan många gånger leda till utmaningar som kan påverka en arbetsgrupp negativt. Mångfald handlar mer än bara kön, etnicitet, religion etc. Det handlar om oss individer och våra beteenden.

Hur bygger man tillit, och hur kan man skapa ”rätt spelplan”? Varför kan mångfald leda till brist på tillit och motstånd från kollegor och chefer?

Som chef och medarbetare behöver vi förstå både det objektiva och det subjektiva på vår arbetsplats. Det objektiva handlar om det vi kan ta på, det vi kan mäta som riktning, mål, resultat mm. Det subjektiva handlar om det som är svårt att mäta så som tankar, beteenden, tillstånd mm och här kommer mångfald och tillit in.

Under seminariet med Ibrahim Mohamad vill vi ge dig som chef och/eller medarbetare rätt förutsättningar till att skapa ”rätt spelplan”. Vi kommer lyfta och ge exempel på framgångsfaktorer samt fallgropar:

– När kan mångfald berika? När kan mångfald leda till utmaningar? Vilken roll spelar ledarskapet?

– Vilka faktorer påverkar mångfaldsarbetet positivt/negativt?

– 10 faktorer som påverkar tilliten i alla grupper? Vad kan jag som ledare/medarbetare fokusera på?

– Hur ska vi definiera tillit? Varför är det brist på tillit i mångfaldsdrivna organisationer?

– Vad handlar motstånd mot förändring om? Varför motstånd? Vad ska jag tänka på?

Ibrahim Mohamad är statsvetare och föreläsare. Han föreläser om tillit, mångfald, kultur och förändring. Han har arbetat inom såväl privat- som offentlig sektor, bland annat som enhetschef inom vårdsektorn.
Praktisk Information
Seminariet äger rum den 25 mars 2021 kl. 09:30-11:45 och via verktyget Zoom.Länk till mötet:
Länk till seminariet kommer skickas ut en vecka innan.

Format och information:
Under föreläsningen lägger vi in pauser, frågor och diskussioner både i helgrupp och i smågrupper för att kunna hålla fokus.
Du får gärna ställa frågor under tiden och vi förutsätter att du är med i diskussionerna.
Frågor ställs via chatten (i grupper om färre än 10 personer kan vi ställa frågor muntligt).
Ha gärna din kamera på (det underlättar kommunikationen och ökar känslan av en gemensam workshop), men ha mikrofonen avstängd när du inte talar.
Presentationerna skickas i pdf-format till dig som deltagare i efterhand.

Förberedelser:
Säkerställ att mikrofon, kamera och internetuppkoppling fungerar.

Mötet:
Anslut till mötet några minuter innan mötet startar, kl. 9.20, för incheckning.
I början av mötet går vi igenom tekniken tillsammans, som t ex:
• Breakrooms (ett rum där några deltagare möts, för gruppdiskussioner)
• Räcka upp handen
• Skriva i chatten

Kostnad:
Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig redan idag här intill!

Senaste anmälningsdatum är 18 mars 2021.

Vid eventuella frågortveka inte att kontakta Anna Lindström (anna.lindstrom@iuc-sjuhaharad.se).

Varmt välkomna!
IUC Sjuhärad