Aktiviteter

2023-03-30 08:30 – 16:30

Grundkurs i LEAN – Introduktion till Lean med Leanspelet!

Välkommen till en inspirerande dag med som ger en grundläggande förståelse för Lean uifrån ett helhetsperspektiv.

Upplägget av dagen innebär aktivt deltagande, där prakt...

30
mars

2023-03-31 08:30 – 13:00

Nätverksträff Produktionsteknik – uppstartsträff nuläge och omvärdsbevakning

Vi verkar i skilda branscher och företag men sitter med liknande utmaningar och möjligheter. Ni har säkerligen behov av liknande kompetens och verktyg för att göra vardagen enklare...

31
mars

2023-04-17 08:00 – 09:30

Frukostsamtal – Vilka resurser samt stöd som kan erbjudas industrin i Sjuhärad?

Frukostsamtal tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv

Hållbarhet är begreppet på allas läppar. För att skapa trygga företag där det erbjuds trygga arbetstillfällen kr...

17
april

2023-04-27 09:00 – 13:00

Nätverksträff Inköp – Framtidsspaning

Vi verkar i skilda branscher och företag men sitter med liknande utmaningar och möjligheter. Ni har säkerligen behov av liknande kompetens och verktyg för att göra vardagen enklare...

27
april

2023-05-11 12:00 – 16:30

Nätverksträff Kvalitet & hållbarhet – Tema vad är EPD environmental product declaration/miljövarudeklaration och vad innebär det för ditt företag?

Vi verkar i skilda branscher och företag men sitter med liknande utmaningar och möjligheter. Ni har säkerligen behov av liknande kompetens och verktyg för att göra vardagen enklare...

11
maj

2023-05-25 09:00 – 16:00

Kurs i Konflikthantering – att möta kunder och kollegor –

Utveckla dina relationer och öka samarbetet

Konflikter möter vi överallt i livet. Genom att öka medvetenhet om konflikter kan man undvika personligt lidande,...

25
maj