INNOVATION

Från nytt till nytta! Med strukturerat och planerat innovationsarbete, styrt av kundbehov eller genom att skapa ett kundbehov skapar företag stora möjligheter för tillväxt.

Målet är att stötta företagen i processen att strukturera utvecklings- och innovationsarbetet för att snabbare nå tillväxtmål.

Innovationsarbete är att på ett strukturerat sätt komma fram till nya lösningar som ger ny eller förbättrad kundnytta samt att skapa nya intäktsmöjligheter med förbättrad lönsamhet.

Att förknippa ordet innovation med något som är möjligt att skydda genom patent eller annat formellt skydd är att begränsa betydelsen. Den latinska betydelsen av ordet innovare är att förnya.

Vår förståelse kan sammanfattas som “förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya produkter, tjänster och processer som resulterar i betydande förbättringar”.

IUC Sjuhärad kan ge er som företag stöttning i att nå resultat i er utvecklingsprocess som skapar ny kundnytta.

Har du frågor eller funderingar kring något inom vårt Innovationsområde så är du välkommen att kontakta Göran Muszynski.

INDIGO

TEMA

FINANSIERING

INDUSTRIELL DYNAMIK