Möjligheterna med additiv tillverkning – guidad visning och seminarium

Är du nyfiken på hur ditt företag skulle kunna använda additiv tillverkning? Vill du lära dig mer om de olika additiva tillverkningsteknikerna? Välkommen den 7 juni! Då bjuder projektet 3D-Action in till visning av Applikationscentrum för additiv tillverkning och seminarium.

Det här är det första av fem fysiska seminarier för små och medelstora företag som vill lära sig mer om additiv tillverkning. Temat denna gång är additiva tillverkningstekniker för både metalliska och polymera material. Dessutom får du en guidad visning av den infrastruktur och expertis som finns i Applikationscenter för additiv tillverkning hos RISE i Mölndal.

Tekniker du får lära dig mer om

På det här seminariet fokuserar vi på tekniken Material Extrudering (MEX) av polymera material och Powder Bed Fusion teknikerna PBF-LB och PBF-EB av metalliska material.

Vid seminariet kommer du att få svar på vilka material som går att använda för de olika teknikerna samt vilka egenskaper som man kan förvänta sig av dem. Du kommer också att få se ett antal olika produkter, fallstudier, där tekniken gör en signifikant skillnad.

Guidad visning av AM-center

Teori och fallstudier kombineras med en guidad visning i vår tillverkningsmiljö inom ramen för Applikationscenter för additiv tillverkning, eller AM-center. Här kommer du att få se en rad olika tillverkningstekniker och dess efterbearbetningsprocesser.

I samband med visningen får du också möjligheten att träffa RISE experter och diskutera dina frågor om hur du skulle vilja använda tekniken.

Vill du ta nästa steg i 3D-Action-projektet?

Inom ramen för projektet 3D-Action kan ditt företag få möjligheten att delta i en kostnadsfri förutsättningsstudie. Syftet med den är att identifiera hur additiv tillverkning kan stärka företagets konkurrenskraft och bidra till en mer hållbar produktion.

Låter det intressant? Välkommen till Mölndal den 7 juni för mer information eller anmälan klicka här!

 

13:00 – 13:15
Introduktion till 3D-Action, Applikationscenter för additiv tillverkning och RISE
Seyed Hosseini, projektledare, RISE

13:15 – 13:45
Fördelar och möjligheter med Powder Bed Fusion – PBF-LB (metaller)
Lars Nyborg, professor i ytteknik och ledare för styrkeområde Produktion, Chalmers Tekniska högskola

13:45 – 14:00
Paus

14:00 – 14:30
Fördelar och möjligheter med Powder Bed Fusion – PBF-EB (metaller)
Anders Snis, GE Arcam EBM & adjungerad universitetslektor, Högskolan Väst

14:30 – 15:00
Storskalig Material extrudering (FDM)
Jan Johansson, forskare RISE

15:00 – 15:30
Kaffe

15:30 – 16:30
Rundvandring i AM-center 

16:30 – 17:00
Summering och möjlighet till frågor och diskussion

Fler nyheter