IUC genom projektet Kompetens+ bjuder in dig till – Hur kan små företag hitta och locka framtidens medarbetare?

I vår komplexa värld är det inte alltid lätt att veta vilken typ av kompetens som behövs framåt. Dessutom behöver små företag hitta och locka framtidens medarbetare i konkurrens med många andra.

Så hur gör man? Hur kan vi sänka trösklarna för små företag att hitta och locka talanger.  Vi vill nu bjuda in dig till ett innovationslabb. Målet är att vi tillsammans kommer fram till konkreta lösningar på hur mindre företag löser sina framtida kompetensbehov.

 

Under dagen kommer du att tillsammans med andra företag och experter ta fram innovativa lösningar och tjänster på hur mindre bolag kan hitta och locka framtida medarbetare. Exempel på frågor vi kommer att hantera under dagen är: Hur kan mindre företag veta vilken kompetens som behövs? Hur kan vi hjälpas åt att fundera kring kompetensfrågan? Hur kan vi underlätta för små företag att locka talanger? Hur  lockar vi strategiska kompetenser i konkurrens med storföretagen?

 

Labbet är till för dig som:

– Jobbar på ett litet företag och vill hitta nya lösningar/tjänster som gör det lättare för dig att locka kompetens.

Detta får du ut av deltagandet:

– chans att träffa och skapa samarbeten med andra företagare.

– en strukturerad innovationsprocess som kan anpassas till ditt verksamhets- eller intresseområde.

– tillgång till innovationsledare som kan hjälpa till att ta förslag/lösningen vidare.

– tillgång till intressenter som kan tillföra fler perspektiv.

– bidra till helt nya konkreta produkter/affärsidéer/affärsmodeller.

 

Tid och plats

2 juni kl. 09:00–16:00

United Spaces, Östra hamngatan 16

Anmälan här!

Frågor? Kontakta Charlotte Hermansson Telefon: 0763-16 01 30 E-post: charlotte.svensson@iuc-sjuharad.se

Fler nyheter