Industrinatten 17 november!

 I Industrinatten

Industrinatten är ett attitydförändrande projekt med ett årligt återkommande arrangemang där Sjuhärads industriföretag bjuder in högstadieungdomar, fämst årskurs 8 till företagsbesök. Genom Industrinatten vill vi visa ungdomarna dagens industri/teknik företag och vad det innebär att jobba där. Målet är att öka attraktionskraften för industriföretagen samt industritekniska program på gymnasiet.

Syftet kan beskrivas med tre ord: Mötesplats – Synliggöra – Attitydförändring

Industrinatten kommer första året (2016) vara för skolungdomar i de kommuner som är anslutna till Teknikcollege, vilka är Borås, Mark och Ulricehamn.

Vad händer under industrinatten?

  • Bussturer till företagsbesök
  • Besök på företag, 2 st per grupp
  • Kick out på Åhaga

Industrinatten 2016 går av stapeln den 17 november.

Har du frågor eller funderingar kring Industrinatten, klicka på loggan eller kontakta Åsa Molander.

Tidigare inlägg