INDIGO

Inom industri- och teknikföretagen finns idag en allt tydligare diskussion om hur digital teknik och digitala lösningar kan och bör nyttjas, byggas in, utvecklas och system integreras med varandra för att möta konkurrens och global utveckling. För många små och medelstora industri- och teknikföretag är det många gånger en inledande barriär att ta sig över för att inleda sitt eget utvecklingsarbete.

INDIGO är namnet på IUC Sjuhärads utvecklingsprogram inom digitalisering. Programmet är finansierat av Tillväxtverket och kommer som uppdrag från Näringsdepartementet. Syftet är att ta idéer till verkliga projekt med digitalisering som den röda tråden. Vad finns det för verktyg, hur kan man dra nytta av det för att öka kundvärdet och vad har andra gjort som man kan lära av?

INDIGO kommer ha plats för 10 företag per omgång och kommer genomföras två gånger under 2017/2018.

Under programmet kommer de deltagande företagen träffas sex gånger och få individuell coachning mellan träffarna. Syftet är att alla deltagande företag ska komma igång med ett digitaliseringscase.

Är ni som företag intresserade av att delta i programmet, ta då kontakt med Jan Andersson.

INDIGO – ett utvecklingsprogram med start hösten 2017!

IUC Sjuhärad har utvecklat programmet med finansiering av Tillväxtverket. I grunden ligger ett regeringsuppdrag från Näringsdepartementet. Med start under hösten 2017 genomförs omgång ett av programmet där 10 företag i Sjuhärad ska få möjlighet att digitalisera något som kan öka företagets möjligheter att växa och utvecklas. Under våren 2018 kör vi igång omgång två för ytterligare 10 företag.

Programmet innehåller sex träffar med coachning mellan vardera träff. Upplägget kommer följa en röd tråd och använda sig av en väl genomarbetad arbetsmodell.

Deltagande företag väljer själva vad de vill utveckla. Det kan handla om digitalisering av en produkt, införande av system, effektivisering av kundsupport osv.

Deltagandet kostar 10 000 kr/företag och det finns plats för max 10 företag med 2-3 personer per företag. Träffarna genomförs till största delen på Textile Fashion Center i Borås.

Programmet startar i november. För närmare information om datum, titta i vår kalender löpande. Klicka här för att komma till vår digitala folder.

Vid intresse att delta i utvecklingsprogrammet eller få mer information kontaktar ni Jan Andersson