Inbjudan att lämna anbud – Värdegrund och arbetsplatskultur

KOMPETENSNAVETS erbjudande är ett utvecklingsprogram på ca 18 månader som kommer att genomföras i 180 företag. Utvecklingsprogrammet har tre programstarter med ca 60 företag i varje start. Programmet bygger på en pedagogisk lärprocess med sju gemensamma träffar, där deltagarna förväntas göra en förberedande uppgift inför träffarna. Efter dessa träffar följer en tillämpningsuppgift. Föreläsare kommer att upphandlas inom områdena

 • Attraktiv arbetsgivare
 • Förändringsledning
 • Värdegrund och arbetsplatskultur
 • Identifiera er kompetens
 • Rätt rekrytering
 • Lärande i organisationen
 • Avveckling som utvecklar

Detta anbud avser tredje tillfället; ”Värdegrund och arbetsplatskultur”.

Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Kontaktperson:

Marie Brehag von Haugwitz

marie.brehag.von.haugwitz@idcab.se

Telefon: 0500-50 25 11

Sista anbudsdag: 2016-09-09

 • Avtalsperiod: 2016-10-01 – 2018-09-30. Utvärdering sker efter utbildningstillfälle. Uppdragsgivare förbehåller sig rätten att bryta avtal om uppdrag inte sker enligt kravspecifikation eller om utvärdering visar sig vara undermålig.

IDC West Sweden AB skall ha rätt att göra avrop från avtalet.

De första föreläsningarna kommer att ske följande datum:

 • 161004 i Fyrbodal
 • 161005 i Sjuhärad
 • 161006 i Skaraborg

Ange om leverans är möjlig dessa datum, eller om endast senare uppdrag inom ramavtalets period är möjlig.

IDC West Sweden AB skall ha rätt att göra avrop från avtalet.

Vi ser fram emot ert anbud!

Marie Brehag von Haugwitz

Projektledare

Tidigare inlägg