Per Schürer AB startades 1964 av Per Schürer von Waldheim och drevs fram till 2021 som ett familjeföretag. År 2021 förvärvades bolaget av två industriella entreprenörer som såg stora möjligheter att utveckla företaget till ett flaggskepp för hållbarhet i plastindustri. Samhällets behov av plastprodukter och förpackningar är stort och vår levnadsstil är beroende av plast som material och dess industriella användning. Däremot kan plastindustrin utvecklas till en mer hållbar industri, vilket har nu formulerats som det främsta målet för de nya ägarna till Per Schürer AB.

I sin plan för att uppnå detta ädla mål är styrelse och ledningen i bolaget väl medvetna om vikten av kunskap och nätverk av kunniga rådgivare och samarbetspartner. Därför har man inlett flera samarbeten med IUC Sjuhärad och IUC Väst. Man har i projektet Catalyst arbetat med utveckling av tankar och planer för en cirkulär affärsutveckling och inför nu flera åtgärder som syftar till att skapa hållbara affärslösningar i plastindustrin.

Gällande kompetensförsörjning har Per Schürer engagerat två av projektet Kompetens+ förmågor som rådgivare i prisstrategier och ledarskap i produktion.

”Att kunna nyttja trettio årig erfarenhet från fordonindustrin i fråga om prisstrategier i vår verksamhet, eller ha en coach med 20 år erfarenhet från ett av Europas mest kända medicinteknikföretag till vår produktionschef i Per Schürer är fantastiska möjligheter som vi tagit vara på i samarbete med IUC Sjuhärad.” säger Daniel Yar Hamidi, styrelseordförande för Per Schürer AB.

IUC Sjuhärad bjuder på viktig kompetens och vi är glada att fortsätta vårt samarbete med IUC, tillägger Daniel Yar Hamidi.

Läs mer om Per Schürer AB på: www.schurer.se