”Med stöd av IUC Sjuhärad har vi på Orax startat vår förändringsresa. Vi fick genom STINS-spelet flera nya insikter och har brutit ner vår förflyttningsbild till konkreta aktiviteter för varje viktigt steg. IUC stöttar oss både med trivselhöjande faktorer och att effektivisera i produktionen.”

MAGNUS THORDMARK, VD ORAX AB I VÅRGÅRDA.